PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pedagogická praxe náslechová z biologie - MB180C07
Anglický název: Teaching practice in biology - inspection of classes
Český název: Pedagogická praxe náslechová z biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C07A
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB180C34 a MB180C17.}
Je neslučitelnost pro: MB180C07A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)
Ve 3. ročníku je pedagogická praxe pouze náslechová tj. probíhá formou hospitací vyučovacích jednotek u fakultních učitelů.
Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin. Každá skupina hospituje 1 týden na vybraných školách u několika fakultních učitelů svých aprobačních
předmětů. Skupina obvykle hospituje 2-3 dny na střední škole a 2 dny na základní škole.
Požadovaný počet hospitací je 10 hodin za aprobační předmět za týden.

Kromě zapsání praxe do SISu je třeba se na praxi přihlásit do přihlašovací tabulky rozesílané panem doktorem Jelenem a to v termínu do 15.1. pro LS a do 15.6. pro ZS kvůli zajištění škol pro praxi.

Veškeré informace a dokumenty k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, klíč pro přihlášení: PPN.
V případě distanční výuky lze využít videozáznamů vyučovacích hodin, aktuální informace budou v Google Classroom..
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

1. hospitace 10 VJ (max. 2 VJ absence ze závažných důvodů) za předmět aprobace - KAŽDÝ
2. odevzdání písemných záznamů z hospitovaných hodin - KAŽDÝ (lze elektronicky)
3. elektronické vyplnění vstupního dotazníku před praxemi a reflexního dotazníku po praxích v prostředí moodle - KAŽDÝ
4. odevzdání materiálů k praxím (desky) s formuláři A, DPP učitelů a tabulkou docházky - VEDOUCÍ ZA SKUPINU
5. účast na informační schůzce před a reflexní schůzce po praxích - KAŽDÝ

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)

Harmonogram náslechových praxí:

1.Přihlášení se k náslechové praxi prostřednictvím tabulky v google docs na odkaze v moodlu - do 15.1. pro náslechy v LS a do 15.6. pro náslechy v ZS; v prostředí moodle (dl2.cuni.cz) kurz Pedagogická praxe náslechová (k přihlášení je třeba klíč: PPN)

2. Informační schůzka cca 1 týden před praxemi

3. Vlastní týdenní náslech; počítejte s tím, že vás hospitace vytíží na celý týden, je to časově náročné (cesta do/ze školy, hospitace, rozbory hodin, úkoly, studium materiálů školy, seznamování se zázemím školy ad.)

4. Reflexní schůzka cca 1 týden po praxích

5. Udělování zápočtů zpravidla v zápočtovém týdnu

V případě distanční výuky lze využít videonahrávek vyučovacích hodin. Aktuální informace budou v Google Classroom.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (02.10.2020)

Pro závazné přihlášení na náslechovou pedagogickou praxi vyplňte do 15.1. pro LS / do 15.6. pro ZS tabulku sdílenou panem doktorem Jelenem. Prostředí moodle (dl2.cuni,cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, heslo PPN. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK