PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ornitologické práce v terénu - MB170T57
Anglický název: Field Course in Ornithology
Český název: Ornitologické práce v terénu
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Podrobnější info dostanou přihlášení studenti mailem.Pá, 13. května – Út, 17. května 2016
Další informace: http://The course can be organized simultaneusly in both Czech and English language
Garant: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JPROKOP (22.05.2007)
Týdenní terénní kurs je zaměřen na seznámení s typickými biotopy Třeboňské pánve a jejich avifaunou a - osvojení
základních zkušeností s určováním běžných druhů ptáků (vizuálně i akusticky). Tyto zkušenosti jsou pak aplikovány při
praktickém seznámení s metodami zjišťování početnosti volně žijících ptáků (mapovací metoda, bodový transekt liniová
metoda, sledování barevně značených jedinců). Součástí kursu je i demonstrace vybraných metod odchytu ptáků. Do
odchytu ptáků do nárazových sítí se zapojí všichni účastníci kursu. Podle možností (dostupnost vhodných lokalit,
dostatečná početnost zájmových druhů) je prováděn i odchyt "větších" druhů ptáků (kachny, bahňáci).
Během prvního dne praktika by se měli jeho účastníci naučit určovat běžné druhy ptáků tak, aby byli později schopni
alespoň částečně samostatně pracovat v terénu. Po výkladu a vysvětlení základních principů kvantitativních metod bude
jeden den věnován intenzivnímu výzkumu, během něhož si každý účastník vyzkouší několik kvantitativních metod a
jednotliví účastníci se budou doplňovat tak, aby výsledek byl pokud možno reprezentativní. Výsledky budou zpracovány a
vyhodnoceny na počítačích ještě týž večer.

Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (22.05.2007)

BIBBY C.J., BURGESS N.D. & HILL D.A. 1992: Bird Census Techniques. Academic Press, London.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (26.04.2012)

Zápočet je udělen za aktivní řešení úloh v terénu.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (26.04.2012)

Výklad a vysvětlení základních principů kvantitativních metod

Lokální avifauna

Zjišťování početnosti volně žijících ptáků

Odchyt ptáků

Určování druhů ptáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK