PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Meziuniverzitní metodický seminář - MB170S97
Anglický název: Interuniversity methodological seminary
Český název: Meziuniverzitní metodický seminář
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)
Tento seminář je vždy plánován jako setkání pedagogů a vybraných referujících z několika univerzit, zejména z PřFUK a PřF JčU na vybrané eko-etologické téma.
Z naší strany obvykle referují studenti pátého ročníku, jako poslední referát před obhajobou diplomové práce. Jinak je možné, aby referovali i studenti mladší (pokud mají výsledky), nebo naopak začínající doktorandi. Jde o studenty, kteří již určité ucelené výsledky mají, a zároveň jim prezentace před cizím publikem může přinést užitek.
Ze strany PřF JčU se pravidelně účastní z pedagogů např. prof. Jan Zrzavý, RNDr. Roman Fuchs, Doc. František Sedláček a RNDr. Radim Šumbera a RNDr. Riegert a jejich studenti. Navíc se pravidelně účastní i doc. Pavla Hejcmanová z Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU Z naší strany je účast tradiční Doc. Frynta a Dr. Eva Landová.
Seznam pedagogů z jiných institucí se ovšem rok od roku obněňuje a obohacuje, pokud se aktuálně připojí další pracoviště FgU AVČR, PřFUK na Masarykově Univerzitě v Brně, případně PřFUK Univerzity Palackého v Olomouci.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (04.04.2012)

Meziuniverzitní seminář má studenty informovat o tom co se v oboru behaviorálních věd aktuálně děje nejen na jejich univerzitě, ale i na dalších pracovištích. Nejlepším literárním přehledem proto je každoroční vydání sborníku České a slovenské etologické společnosti:

Sborník abstraktů z 38. etologické konference České a slovenské etologické společnosti (Landová, Lišková, Varadínová Eds), 9-12 listopadu 2011, ČSEtS, Praha, 129pp

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (29.11.2011)

Pro udělení zápočtu je aktivní účast, tj. přednesení vlastního přízpěvku o výzkumném projektu

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (25.04.2012)

Meziuniverzitní seminář je koncipován jako výroční setkání pedagoů, starších magisterských studentů a zejména doktorandů z různých vysokých škol zabývajících se výzkumem etologie, sociobiologie, behaviorální ekologie a kognice. Každý seminář je tématicky zaměřen a diskutují se aktuální výstupy jednotlivých pracovišť k danému tématu a zároveň se diskutují nové směry bádání v daném oboru. Jde zejména o Přírodovědeckou fakultu Jihočeské Univerzity, a ČZU a a nepravidelně i o Univerzitu Palackého v Olomouci.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Eva Landová, Ph.D. (04.04.2012)

Z naší strany obvykle referují studenti pátého ročníku, jako poslední referát před samotnou obhajobou diplomové práce. Jinak je možné, aby referovali i studenti mladší (pokud mají výsledky), nebo naopak začínající doktorandi. Jde o studenty, kteří již určité ucelené výsledky mají, a zároveň jim prezentace před cizím publikem může přinést užitek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK