PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář z etologie a ekologie - MB170S127
Anglický název: Ethology and ethology seminary
Český název: Odborný seminář z ekologie a etologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (05.10.2023)
Seminář profilovaný dílčími tématy reprezentovanými předními specialisty v rámci oboru a dále zaměřený na prezentaci vlastních úloh vypracovaných studenty (ústní referáty, týmové výsledky z praktických cvičení a exkurzí). Seminář je vhodný pro studenty všech stupňů studia.
V případě terénních exkurzí si student hradí cestu a vstupné (obvyklá finanční spoluúčast studenta je 300 Kč za semester). Pro online výuku bude využívána platforma MS Teams.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (30.05.2019)

Průběžné sledování literatury v jednotlivých zaměřeních.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (30.05.2019)

Požadujeme aktivní účast na semináři a minimálně jednou ročně referát o postupu (bakalářské, diplomové, disertační práce).

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (30.05.2019)

Referáty studentů o bakalářských pracích

Referáty studentů o magisterských pracích

Referáty studentů o doktorských pracích

Přednášky zvaných domácích a zahraničních odborníků

Jednodenní terénní exkurze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK