PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z etologie člověka - MB170S09
Anglický název: Seminar in human ethology
Český název: Seminář z etologie člověka
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Seminář v LS 23/24 neprobíhá
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (10.02.2016)
Cílem kurzu je praktické seznámení posluchačů s realizací výzkumu z etologie člověka. V rámci kurzu si studenti osvojí přípravu výzkumného projektu, a to designování studie, výběr vzorku, volbu vhodných nástrojů (např. strukturované pozorování, psychologické dotazníky, využití stimulů aj.). Následně bude projekt realizován a získaná data vyhodnocena. Konkrétní téma výzkumu budou upřesněna po dohodě s účastníky kurzu, preferenčně se však bude jednat o terénní experiment a pozorování ve veřejném prostoru.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (29.10.2019)

Ferjenčík J: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha 2000.

Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005.

Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha 2004.

Lepš, J: Biostatistika. Jihočeská Univerzita, České Budějovice 1996.

Lehner, P.N: Handbook of ethological methods, Sec. Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Lorenz, K. Základy etologie. Academia, Praha 1993.

Martin, P., Bateson, P. Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál, Praha 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK