PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná biologie živočichů - MB170P85
Anglický název: Animal biology
Český název: Obecná biologie živočichů
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (07.02.2023)
Přednáška je základním stavebním kamenem pro modul ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE, neboť seznamuje studenty s hlavními pohledy na živočišnou říši v kontextu obecné biologie, fyziologie, reprodukční a vývojové biologie, fylogeneze a systému živočichů včetně člověka. Tradiční témata jsou rozšířena např. o nervové a hormonální řízení, evo-devo, ekofyziologii a bioenergetiku. Přednáška je doporučena studentům 1.- 3. ročníku bakalářského studia.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (19.01.2022)

Stěžejní podklady pro splnění zkoušky jsou přednášky a prezentace jednotlivých vyučijících.


Za reprodukční sekci jsou doporučeny vybrané kapitoly z knih:
-Molecular Biology of the Cell - Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/
- Základy buněčné biologie - Alberts B, Bray D, et al.
- Developmental biology - Gilbert
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9983/

Ostatní materiály budou upřesněny jednotlivými vyučujícími při přednášce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (19.01.2022)

Zkouška bude probíhat formou multiple choice test o 30 otázkách, každý test je unikátní. Časová dotace na vypracování testu bude 60 min.

Vzhledem k současným omezením z důvodu pandemie Covid-19, bude forma testu upřesněna, aby odpovídala aktuální situaci (viz pravidla krizového štábu PřF UK, aktuální situace viz. webová stránka). V případě, že nebude možná zkouška prezenčně, bude probíhat formou on-line testu.

Hodnocení testu: maximální počet bodů je 120

 0 - 54%                4 (0 – 65b)

55 - 69%              3 (66 – 83b)

70 – 85%             2 (84 – 102b)

86 – 100%           1 (103 – 120b)

 

Bude vypsáno celkem 5 zkouškových termínů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (07.02.2023)

Sylabus 2023 

1.      Živočišná buňka z pohledu reprodukce – specializace gamet, podobnosti a rozdíly (Komrsková) – 17.2.

2.      Úvod do reprodukční biologie: spermatogeneze, oogeneze, struktura gamet, kompetice spermií (Komrsková) – 25.2.

3.      Biologie vývoje živočichů I: Oplození a časný zárodečný vývoj; příprava na oplození, regulace vniku spermie, oplozovací reakce, aktivace metabolismu vajíčka, rýhování (Komrsková) – 3.3.

4.      Biologie vývoje živočichů II: Gastrulace, neurulace, embryonální induktivní interakce (Komrsková) – 10.3.

5.      Evoluční biologie vývoje živočichů, ontogeneze a evoluce: zárodečné listy, tělní plány, homeotické geny, evoluce (Černý) – 17.3.

6.      Specifika hlavních evolučních (živočišných) linií - fylogeneze, fylogenetika - úvod; bazální Metazoa; Bilateralia - Xenacoelomorpha, Protostomia, Deuterostomia - přehled hlavních linií (Starostová) – 24.3.

7.      Principy živočišné fyziologie: Homeostáza, buněčná membrána, epitely, iontová rovnováha, membránový potenciál (Rudajev) - 31.3.

8.      Srovnávací fyziologie orgánových soustav I: Integument, pohybový aparát, tělní tekutiny, oběhová soustava (Rudajev) – 14.4.

9.      Srovnávací fyziologie orgánových soustav II: Dýchání, vylučování, trávení (Rudajev) – 21.4.

10.   Regulace biologických procesů: Hormonální a nervové řízení, smysly (Rudajev) – 28.4.

11.   Ekofyziologie a bioenergetika – velikost těla, metabolismus, endotermie, ektotermie (Starostová) – 5.5.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK