PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zoogeografie - MB170P82
Anglický název: Zoogeography
Český název: Zoogeografie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB170P01
Je neslučitelnost pro: MB170P01
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZOOGEOGRAFIE 1.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE 2.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE 3.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE 4.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE 5.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE 6.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (27.10.2011)
Základy zoogeografie: regionální zoogeografie - historická zoogeografie
- dynamická zoogeografie - ostrovní zoogeografie - faktory ovlivňující rozšíření
živočichů - kontinentální drift - síťové mapování rozšíření živočichů - zoogeografická struktura středoevropské fauny.
Přednáška je určena studentům nejrůznějších zoologických zaměření.
Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.
Literatura -
Poslední úprava: VOHRALIK (22.04.2007)

Buchar J., 1983: Zoogeografie. Praha: SPN, str .

Sedlag U., 1986: Zvířata na zeměkouli. Praha: Nakl. Panorama, 218 str.

Hájek J., J. Hotový, P. Koutecký, J. Matějů, 2004: Úvod do biogeografie. Biologická olympiáda, roč. 39. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT, 97 str. (Je také na www.biologickaolympiada.cz, tam hledat přes: soutěž - studijní materiály - přípravný text - biogeografie).

Brown, J. H., M. V. Lomolino, 1998: Biogeography. 2nd Ed. Sunderland. Mass., Sinauer Associates, Inc., 691 pp.

Lomolino M. V., B. R. Riddle, J. H. Brown, 2005: Biogeography. 3rd. Ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, Inc., 845 pp.

Sedlag U., Weinert E.: Biogeographie, Artbildung, Evolution. Worterbücher der Biologie. Jena: Gustav Fischer Verlag, 333 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (17.09.2020)


Zkouška je ústní. A to i v případě, že výuka bude prováděna on-line. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (22.09.2014)


- Základní pojmy (sympatrie, alopatrie, parapatrie, peripatrie, syntopie, alotopie, septentrionalis / borealis, meridionalis / autralis, orientalis, occidentalis).
- Regionální zoogeografie.
- Historická zoogeografie.
- Dynamická / ekologická zoogeografie.
- Vikarianční zoogeografie.
- Antropogenní zoogeografie.
- Ostrovní zoogeografie.
- Zoogeografické struktura středoevropské fauny.
- Různé způsoby mapování rozšíření živočichů (síťové mapování) .

Další informace najdete na webových stránkách:

http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK