PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fauna savců Evropy - MB170P65
Anglický název: Mammals of Europe
Český název: Fauna savců Evropy
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Vyučující: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Fauna_savců_Evropy_1.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_10.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_11.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_12.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_2.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_3.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_4.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_5.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_6.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_7.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_8.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Fauna_savců_Evropy_9.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (27.10.2011)
Systematický přehled savců Evropy včetně Kavkazu. U jednotlivých
druhů jsou probrány jejich rozlišovací znaky, biologie a geografické
rozšíření.
Zkouška je ústní. Její součástí je také poznávání některých druhů Evropských savců. Budou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené látky.
Literatura -
Poslední úprava: VOHRALIK (20.04.2007)

Corbet G., D. Ovenden (1980): The mammals of Britain and Europe. London: Collins, 253 pp.

Görner M., H. Hackethal (1987): Säugetiere Europas. Leipzig: Neumann Verlag, 391 pp.

Mitchell-Jones A.J. et al. (1999): The Atlas of European Mammals. London: Academic Press, 484 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (17.09.2020)


Zkouška je ústní. A to i v případě, že výuka bude probíhat on-line. Její součástí je také poznávání některých druhů Evropských savců. Budou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: VOHRALIK (20.04.2007)

 • Přehled základní literatury o fauně savců Evropy (určovací klíče, mapy rozšíření, vyobrazení jednotlivých druhů).
 • Členění Evropy podle nejdůležitějších biogeografických oblastí.
 • Stručný přehled vývoje poznání savčí fauny Evropy.
 • Současná etapa rozlišování kryptických druhů pomocí moderních metod (karyotypy, molekulární metody, morfometrie).
 • Hmyzožravci (Soricomorpha a Erinaceomorpha) - přehled druhů, rozlišovací znaky, areály rozšíření, ekologie.
 • Letouni (Chiroptera) - přehled druhů, rozlišovací znaky, areály rozšíření, ekologie.
 • Šelmy (Carnivora) - přehled druhů, rozlišovací znaky, areály rozšíření, ekologie.
 • Sudokopytníci (Artiodactyla) -přehled druhů, rozlišovací znaky, areály rozšíření, ekologie.
 • Zajícovci (Lagomorpha)- přehled druhů, rozlišovací znaky, areály rozšíření, ekologie.
 • Hlodavci (Rodentia) - přehled druhů, rozlišovací znaky, areály rozšíření, ekologie.
 • Primáti (Primates) - evropský zástupce, historie jeho rozšíření, ekologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK