PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní etologie - MB170P64
Anglický název: Cognitive ethology
Český název: Kognitivní etologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: EXNEROVA (06.10.2006)
Přednáška seznámí studenty se současným pohledem na kognitivní aspekty chování zvířat. Kognitivní etologie integruje psychologický, behaviorálně ekologický, a zejména srovnávací a evoluční přístup ke studiu mechanismů, kterými živočichové získávají, zpracovávají, ukládají a využívají informace z prostředí. Pozornost bude věnována jak teoretickým koncepcím tak konkrétním terénním i laboratorním studiím. Přednáška je určena především pro studenty magisterského studia zoologie a ekologie, je však možno ji absolvovat již v bakalářském studiu.
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (18.04.2006)

Balda R. P., Pepperberg I.M. & Kamil A.C. (eds) 1998: Animal Cognition in Nature: The Convergence of Psychology and Biology in Laboratory and Field, Academic Press, San Diego.

Dukas R. (ed.) 1998: Cognitive Ecology. University of Chicago Press, Chicago and London.

Enquist M. & Ghirlanda S. 2005: Neural Networks and Animal Behaviour. Princeton University press.

Heyes C. & Huber L. 2000: The Evolution of Cognition. MIT Press, Cambridge

Mackintosh N. J. (ed.) 1994: Animal Learning and Cognition. Academic Press, San Diego.

Lieberman D. A. 2000: Learning, Behaviour, and Cognition. Wadsworth. Belmont.

Ruxton GD, Sherratt TN, Speed MP. 2004. Avoiding Attack. Oxford University Press. New York.

Shettleworth S. J. 1998: Cognition, Evolution, and Behaviour. Oxford University Press, New York.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (26.10.2011)

Zkouška je ústní; rozsah požadovaných znalostí je dán rozsahem přednášky. Studenti mohou využít také doporučenou literaturu.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (18.04.2006)

1) Co je kognitivní etologie, charakteristika oboru, cíle, otázky, přístupy a metody.

2) Percepce, specializace smyslového vnímání, teorie detekce signálu.

3) Učení, habituace, imprinting, asociační učení, klasické a operantní podmiňování, vhled, učení jako typ fenotypové plasticity, adaptivní specializace.

4) Rozpoznávání, diskriminace a klasifikace, generalizace, posun vrcholu generalizačního gradientu (peak-shift), abstrakce.

5) Paměť, kódování, uložení a vyvolání informace, pracovní a referenční, krátkodobá a dlouhodobá paměť, procedurální a deklarativní paměť, epizodická paměť.

6) Prostorová orientace, orientační body, kognitivní mapa, navigace.

7) Sociální učení, inovace, používání nástrojů, imitace, tradice.

8) Signály a jejich rozpoznání, koevoluce signálů a rozpoznávacích mechanismů.

9) Neurální sítě (neural networks) a jejich využití ve studiu kognitivních procesů.

10) Příklady studovaných problémů: prostorová paměť u ptáků, navigační systémy živočichů, hlasové projevy ptáků - ontogeneze a učení, reakce predátorů na výstražné signály kořisti, potravní inovace u ptáků a jejich kulturní šíření, optimalizace potravního chování z pohledu kognitivní etologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK