PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ornitologie I - MB170P63A
Anglický název: Ornithology I.
Český název: Ornitologie I
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: EXNEROVA (18.04.2007)
Původ ptáků; vývoj ptačího letu; třetihorní ptáci; ptačí morfologie: opeření, kostra,
svalstvo, ostatní morfologické struktury; ptačí let; pozemní a akvatický způsob pohybu; chronobiologie ptáků; termoregulace a hospodaření s vodou; hlasová komunikace; zrak, sluch a ostatní smysly; ptačí migrace a navigace; reprodukční systémy a sociální
chování ptáků; rozmnožování, rodičovská péče a vývoj mláďat; potrava ptáků; historický vývoj taxonomie ptáků; srovnání fylogenetických hypotéz a elementární taxony; biogeografie; přehled biologie vyšších taxonů.
Literatura -
Poslední úprava: EXNEROVA (18.04.2007)

Feduccia A. 1996: The Origin and Evolution of Birds. Yale Univ. Press. New Haven

and London.

Gill F. B. 1995: Ornithology. W. H. Freeman and Company. New York.

Sibley Ch. G. & Ahlquist J. E. 1990: Phylogeny and Classification of Birds

New Haven and London

Del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J. 1992-2002. Handbook of the birds of the world. Volumes 1 - 7. Lynx Edicions. Barcelona.

Del Hoyo J., Elliot A., Christie D. 2003-2006. Handbook of the birds of the world. Volumes 8 - 11. Lynx Edicions. Barcelona.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (06.10.2014)

Tato část přednášky je ukounčena zápočtem; podmínkou zápočtu je vypracování krátké eseje na některé ze zadaných témat. Předpokládá se absolvování navazující přednášky Ornitologie II, která je ukončena zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: EXNEROVA (18.04.2007)

(1) původ a evoluce ptáků; evoluce ptačího letu; třetihorní ptáci;

(2) peří, typy, a zbarvení; ornamenty; sémantická funkce zbarvení

(3) anatomie a morfologie, morfologické znaky a fylogeneze vyšších taxonů;

(4) let, pozemní a akvatický způsob pohybu;

(5) chronobiologie ptáků; termoregulace a hospodaření s vodou;

(6) hlasová komunikace;

(7) smyslová fyziologie ptáků;

(8) ptačí migrace a navigace;

(9) reprodukční systémy a sociální chování ptáků;

(10) rozmnožování, rodičovská péče a vývoj mláďat;

(11) potrava a způsoby jejího získávání, potravní specializace;

(12) antipredační chování ptáků;

(13) historický vývoj taxonomie ptáků;

(14) srovnání recentních fylogenetických hypotéz a elementární taxony;

(15) biogeografie;

(16) charakteristika a přehled biologie vyšších taxonů (systematická část).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK