PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molecular Applications in Zoology - MB170P62
Anglický název: Molecular Applications in Zoology
Český název: Molekulární metody v zoologii
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://zuzanastarostova.webnode.cz/news/molecular-applications-in-zoology/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P59
Je neslučitelnost pro: MB170P59
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (18.02.2024)
Molekulární markery a použití sofistikovaných cytogenetických technik otevřely nový pohled, pomocí kterého lze prohlížet přírodní biologický svět. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními a pokročilými aplikacemi těchto genetických markerů v
řešení úkolů současné zoologie (např. biologie populace, vývoj organismu, fylogeneze nebo fylogeografie). Budeme představovat různé laboratorní techniky pro odhalování molekulárních markerů, jakož i několik cytogenetických technik a dokumentovat jejich použití v zajímavých zoologických případových studiích. Pokryjeme oblasti od hodnocení genetiky rodičovství a příbuzenství v posledních generacích k fylogenetickým hodnocením v živočišném stromě života, jakož i studium ekologie a životní historie druhů. Ukážeme příklady od studií jednotlivých genů po genomický přístup. Kurz zahrnuje také dvě půldenní praktická cvičení.

První přednáška kurzu je plánována na 20.2.2024, 13:10 (B312). Studijní materiály budou také na webové stránce: https://zuzanastarostova.webnode.cz/news/molecular-applications-in-zoology/.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)

Prezentace PowerPoint a další informace týkající se kurzu najdete na: http://zuzanastarostova.webnode.cz/news/molecular-applications-in-zoology/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (08.02.2022)

Zkouška z předmětu bude písemná a bude pokrývat učivo probrané v přednáškách. V testu bude jedna otázka z každé přednášky (forma zkoušky se může změnit, pokud to bude nutné kvůli nemoci Covid-19 a pravidlům platným ve zkouškovém období). Povinnou součástí předmětu je účast na praktiku. Domluva ohledně praktika bude probíhat v průběhu semestru formou emailů.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (30.01.2023)

1    Introduction, DNA isolation, PCR and DNA sequencing, basics in sequence data handling (lecturer Zuzana Starostová)
2    Next generation sequencing – introduction, short-read and long-read sequencing methods, assemblies (lecturer Radka Reifová)
3    How to read and make phylogenetic trees (lecturer Zuzana Starostová)
4    Use of molecular phylogetics in zoology (lecturer Zuzana Starostová)
5    Molecular phylogeography (lecturer Pavel Hulva)
6    Microsatellites and molecular identification of species, individuals and sex (lecturer Pavel Munclinger)
7    Population structure and paternity studies (lecturer Pavel Munclinger)
8    Next generation sequencing – applications: whole genome sequecing, exome sequencing, ddRAD sequencing, metagenomics (lecturer Radka Reifová)
9    Gene expression – quantitative PCR, expression microarrays, transcriptome sequencing and analysis, epigenomics (lecturer Radka Reifová)
10    Functional genetic variability: From SNP to selection (lecturer Michal Vinkler)
11    Cytogenetic methods and their application in zoology (lecturer František Šťáhlavský)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK