PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Etologické metody I - MB170P60A
Anglický název: Ethological methods
Český název: Etologické metody I
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 36
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (19.09.2014)
Deskriptivní x experimentální přístup; výběr subjektu; rekognoskační pozorování;
empirický x funkční popis chování; katalog, repertoár, etogram; klasifikace elementů chování; formulace hypotéz; experimentální design; manipulační metody; metody
sběru dat; metody pozorování; etologický software; statistická analýza behav. dat; praktické ukázky laboratorních a terénních experimentů
Literatura -
Poslední úprava: EXNEROVA (18.04.2007)

Lehner P. N. 1996: Handbook of ethological methods. Cambridge University Press. Cambridge.

Haccou P. & Meelis E. 1992: Statistical Analysis of Behavioural Data. Oxford

University Press. Oxford.

Martin P. & Bateson P. 2005: Measuring begaviour. An Introductory guide. Cambridge University Press. Cambridge.

Ploger B. J. & Yasukawa K. 2003: Exploring animal behavioor in laboratory and field. Academic Press. San Diego.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (26.10.2011)

Praktikum je zakončeno zápočtem udělovaným na základě aktivní účasti a závěrečného vyhodnocení úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: EXNEROVA (18.04.2007)

Praktické cvičení sestávající z několika úloh zaměřených na jednotlivé metody záznamu chování, různé experimentální uspořádání, živočišné druhy a specializované vybavení a software (Observer, Activities).

(1) Analýza hlasů s použitím programů BatSound a Avisoft;

(2) Analýza hierarchie v zimním hejnku sýkor, různé metody stanovení hierarchie;

(3) Výběr partnera u zebřičky pestré v dvojvýběrovém testu;

(4) Explorace u myší a u ptáků;

(5) Agonistické chování a výběr samce u Betta splendens;

(6) Prostorová orientace u potkanů;

(7) Interakce ve skupině cichlid;

(8) Agonistické chování myší domácích;

(9) Rozpoznávání jedinců z vlastní a cizí kolonie a agonistické chování u termitů;

(10) Potravní neofobie u sýkor koňader;

(11) Epigamní, agonistické a antipredační chování u gekonů;

(12) Preference samce u samic Poecilia reticulata;

(13) Reakce sýkor koňader na aposematicky zbarvenou kořist;

(14) Antipredační chování ptáků v experimentech a atrapami predátorů;

(15) Lag-sekvenční analýza chování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK