PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etologické metody I - MB170P60A
Anglický název: Ethological methods
Český název: Etologické metody I
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 36
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Anotace -
Praktické cvičení sestávající z několika úloh zaměřených na jednotlivé metody záznamu chování, různé experimentální uspořádání, živočišné druhy a specializované vybavení a software (Observer, Activities, JWatcher, Ethovision). Deskriptivní x experimentální přístup; výběr subjektu; rekognoskační pozorování; empirický x funkční popis chování; katalog, repertoár, etogram; klasifikace elementů chování; formulace hypotéz; experimentální design; manipulační metody; metody pozorování; metody záznamu chování; etologický software; statistická analýza behaviorálních dat; praktické úlohy laboratorních experimentů.
Poslední úprava: Exnerová Alice, doc. Mgr., Ph.D. (05.10.2020)
Literatura -

Lehner P. N. 1996: Handbook of ethological methods. Cambridge University Press. Cambridge.

Dawkins M.S 2007: Observing Animal Behaviour. Design and Analysis of Quantitative Data. Oxford University Press. Oxford. 

Haccou P. & Meelis E. 1992: Statistical Analysis of Behavioural Data. Oxford University Press. Oxford.


Martin P. & Bateson P. 2005: Measuring begaviour. An Introductory guide. Cambridge University Press. Cambridge.

Ploger B. J. & Yasukawa K. 2003: Exploring animal behavioor in laboratory and field. Academic Press. San Diego.

Poslední úprava: Exnerová Alice, doc. Mgr., Ph.D. (23.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Praktikum je zakončeno zápočtem udělovaným na základě aktivní účasti a závěrečného vyhodnocení úloh.

Poslední úprava: Exnerová Alice, doc. Mgr., Ph.D. (05.10.2020)
Sylabus -

Praktické cvičení sestávající z několika úloh zaměřených na jednotlivé metody záznamu chování, různé experimentální uspořádání, živočišné druhy a specializované vybavení a software (Observer, Activities, Ethovision a JWatcher).

(1) Analýza hlasů s použitím programů BatSound a Avisoft;

(2) Analýza hierarchie v zimním hejnku sýkor, různé metody stanovení hierarchie;

(3) Výběr partnera u zebřičky pestré v dvojvýběrovém testu;

(4) Explorace u myší a u ptáků;

(5) Agonistické chování a výběr samce u Betta splendens;

(6) Prostorová orientace u potkanů;

(7) Interakce ve skupině cichlid;

(8) Agonistické chování myší domácích;

(9) Rozpoznávání jedinců z vlastní a cizí kolonie a agonistické chování u termitů;

(10) Potravní inovace a sociální učení u sýkor koňader;

(11) Epigamní, agonistické a antipredační chování u gekonů;

(12) Preference samce u samic Poecilia reticulata;

(13) Reakce sýkor koňader na aposematicky zbarvenou kořist;

(14) Antipredační chování ptáků v experimentech a atrapami predátorů

(15) Agregační chování a prostorová aktivita švábů

(16) Lag-sekvenční analýza chování.

Poslední úprava: Exnerová Alice, doc. Mgr., Ph.D. (05.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK