PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Chiropterologie - MB170P58
Anglický název: Chiropterology
Český název: Chiropterologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (28.04.2011)
Kurs, určený pro magisterské studenty oboru zoologie, má poskytnout zevrubnou informaci o současných
trendech ve výzkumu letounů - druhého nejpočetnějšího řádu savců a jedné ze čtyř skupin živočichů, které
dosáhly schopnost aktivního letu. Podrobnosti týkající se historie, biodiversity a biologických specifik této skupiny
posílí povědomost o členitosti evoluční dynamiky a mechanismech adaptivní radiace a současných metodách
jejich výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (27.04.2011)

Altringham J. D. 1996. Bats: Biology and Behaviour. Oxford Univesity Press.

Horáček I. 1985. Létající savci. Academia, Praha.

Kunz T. H., Fenton M. B. 2003. Bat Ecology. University of Chicago Press, Chicago.

Kunz T. H., Parsons S. 2009. Ecological and behavioral methods for the study of bats. John Hopkins University Press.

Neuweiler G. 2000. The biology of bats. Oxford University Press, Oxford.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (16.04.2012)

Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je znalost látky v rozsahu přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (27.04.2011)

1. Živočichové a létání. Vymezení skupiny Chiroptera a peripetie jejího vzniku. Nejstarší fosilní záznam a basální radiace.

2. Přirozená biodiversita skupiny a přehled jednotlivých vývojových linií (1-3).

3. Strukturní charakteristiky řádu a diversita základních adaptací.

4. Potrava a potravní biologie letounů

5. Energetická specifika letounů, energetická bilance a adaptivní varianty.

6. Orientace a sensorické systémy.

7. Sociální organisace a chování.

8. Reprodukční biologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK