PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evoluční a systematická zoologie - MB170P56
Anglický název: Evolutionary and systematic zoology
Český název: Evoluční a systematická zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Evoluční_a_Syst_Zool_PowerPoint_VV_1.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Evoluční_a_Syst_Zool_PowerPoint_VV_2.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Evoluční_a_Syst_Zool_PowerPoint_VV_3.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (24.10.2019)
Předmět se zabývá základními teoretickými přístupy a metodami srovnávací biologie, taxonomie a fylogeneze ve vztahu k klasifikaci a druhy z pohledu fylogenetické systematiky. Povinné pro obor Zoologie. Dříve pod názvem Teoretické základy fylogenetiky a taxonomie živočichů.
Literatura -
Poslední úprava: VOHRALIK (22.04.2007)

Mayr E. & Ashlock P.T. 1991: Principles of Systematic Zoology. 2nd Ed.

McGraw Hill, New York.

Kitching I.J. et al. 1998: Cladistics. 2nd Rd. Oxford Univ. Press, Oxford.

Schuh R.T. 2000: Biological Systematics. Cornell Univ. Press. Ithaca (N.Y.).

Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu 2003: Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. Česká spol. enomologická, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PAVELSTYS (26.10.2011)

Zkouška je ústní v rozsahu přednášené látky a doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: VOHRALIK (22.04.2007)

1. Základní termíny a koncepce

2. Znaky, jejich vážení a polarizace.

2.1. Metody "a prirori" a "a posteriori".

2.2. Homologie a homoplasie.

2.3. Plesiomorfie a apomorfie.

2.4. Mimoskupinové srovnání.

2.5. Kódování znaků

3. Taxony

3.1. Monofylum, parafyletické a polyfyletické taxony.

3.2. Druhy a struktura monofyla.

3.3. Fenetická, eklektická a fylogenetická klasifikace, transformovaná kladistika.

4. Kladogrmy a jejich sestavování.

4.1. Dendrogramy, jejich druhy a komponenty.

5. Molekulární fylogenetika

6. Fylogenetické hypotesy a klasifikace

7. Problematika druhu v zoologii

7.1. Základní koncepce živočišného druhu

7.2. Speciální situace (uniparentální druhy, klepton, synklepton).

7.3. Kryptické druhy, superspecies, semispecies

7.4. Infraspecifické taxony (subspecie, natio, aberace, morpha, varieta)

7.5. Hybridní zóny

8. Vnitrodruhová variabilita, její druhy a příčiny.

9. Práce s zoologickou literaturou.

9.1. Knihovny a referující časopisy, bibliografie.

9.2. Citace, transkripce, transliterace, běžně užívané latinské zkratky.

9.3. Impact, Science citation index.

10. Příprava publikace pro tisk

10.1.Kategorie vědeckých publikací.

10.2.Jednotlivé součásti původní vědecké práce a způsob jejich přípravy.

11. Zoologická nomenklatura.

12. Geografické nástroje v zoologii (síťové mapy, gazettery, GPS, GIS, atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK