PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Evoluční a systematická zoologie - MB170P56
Anglický název: Evolutionary and systematic zoology
Český název: Evoluční a systematická zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (24.10.2019)
Předmět se zabývá základními teoretickými přístupy a metodami srovnávací biologie, taxonomie a fylogeneze ve vztahu k klasifikaci a druhy z pohledu fylogenetické systematiky. Povinné pro obor Zoologie. Dříve pod názvem Teoretické základy fylogenetiky a taxonomie živočichů.
Literatura -
Poslední úprava: VOHRALIK (22.04.2007)

Mayr E. & Ashlock P.T. 1991: Principles of Systematic Zoology. 2nd Ed.

McGraw Hill, New York.

Kitching I.J. et al. 1998: Cladistics. 2nd Rd. Oxford Univ. Press, Oxford.

Schuh R.T. 2000: Biological Systematics. Cornell Univ. Press. Ithaca (N.Y.).

Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu 2003: Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. Česká spol. enomologická, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PAVELSTYS (26.10.2011)

Zkouška je ústní v rozsahu přednášené látky a doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: VOHRALIK (22.04.2007)

1. Základní termíny a koncepce

2. Znaky, jejich vážení a polarizace.

2.1. Metody "a prirori" a "a posteriori".

2.2. Homologie a homoplasie.

2.3. Plesiomorfie a apomorfie.

2.4. Mimoskupinové srovnání.

2.5. Kódování znaků

3. Taxony

3.1. Monofylum, parafyletické a polyfyletické taxony.

3.2. Druhy a struktura monofyla.

3.3. Fenetická, eklektická a fylogenetická klasifikace, transformovaná kladistika.

4. Kladogrmy a jejich sestavování.

4.1. Dendrogramy, jejich druhy a komponenty.

5. Molekulární fylogenetika

6. Fylogenetické hypotesy a klasifikace

7. Problematika druhu v zoologii

7.1. Základní koncepce živočišného druhu

7.2. Speciální situace (uniparentální druhy, klepton, synklepton).

7.3. Kryptické druhy, superspecies, semispecies

7.4. Infraspecifické taxony (subspecie, natio, aberace, morpha, varieta)

7.5. Hybridní zóny

8. Vnitrodruhová variabilita, její druhy a příčiny.

9. Práce s zoologickou literaturou.

9.1. Knihovny a referující časopisy, bibliografie.

9.2. Citace, transkripce, transliterace, běžně užívané latinské zkratky.

9.3. Impact, Science citation index.

10. Příprava publikace pro tisk

10.1.Kategorie vědeckých publikací.

10.2.Jednotlivé součásti původní vědecké práce a způsob jejich přípravy.

11. Zoologická nomenklatura.

12. Geografické nástroje v zoologii (síťové mapy, gazettery, GPS, GIS, atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK