PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ichtyologické metody - MB170P40
Anglický název: Ichthyological methods
Český název: Ichtyologické metody
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (15.09.2019)
VÁŽENÍ STUDENTI, OMLOUVÁME SE, ALE TENTO PŘEDMĚT BYL VYPSÁN NEDOPATŘENÍM A NEBUDE JIŽ DÁLE VYUČOVÁN. NA ODSTRANĚNÍ CHYBY PRACUJEME. ZM

Kurz se skládá z teoretické části a praktického cvičení k osvojení si základních ichtyologických metod potřebných při studiu rybích populací.
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Carlander, K.D., 1977: Handbook of Freshwater Fishery biology, volume 2. The Iowa State University Press, Ames, Iowa

Gulland, J.A., 1978: Fish Population Dynamics. John Wiley and Sons, New York

Pivnička, K., 1981: Ekologie ryb. SPN Praha

Ricker, W.E., 1975: Computation and interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin 191. Department of the Environment Fisheries and Marine Service, Ottawa

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (15.09.2019)

VÁŽENÍ STUDENTI, OMLOUVÁME SE, ALE TENTO PŘEDMĚT BYL VYPSÁN NEDOPATŘENÍM A NEBUDE JIŽ DÁLE VYUČOVÁN. NA ODSTRANĚNÍ CHYBY PRACUJEME. ZM

 

Odhady početnosti, věková struktura, studium růstu, biomasa, produkce, výnos, metody značení obratlovců, metody sběru materiálu, metody počítání mortality, přežívání, plodnosti, morfometrické metody. Teoretická část je spojena s praktickou částí v terénu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK