PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ichtyologické metody - MB170P40
Anglický název: Ichthyological methods
Český název: Ichtyologické metody
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SVATORA (30.04.2002)
Kurz se skládá z teoretické části a praktického cvičení k osvojení si základních ichtyologických metod potřebných při studiu rybích populací.
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Carlander, K.D., 1977: Handbook of Freshwater Fishery biology, volume 2. The Iowa State University Press, Ames, Iowa

Gulland, J.A., 1978: Fish Population Dynamics. John Wiley and Sons, New York

Pivnička, K., 1981: Ekologie ryb. SPN Praha

Ricker, W.E., 1975: Computation and interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin 191. Department of the Environment Fisheries and Marine Service, Ottawa

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (05.06.2007)

Odhady početnosti, věková struktura, studium růstu, biomasa, produkce, výnos, metody značení obratlovců, metody sběru materiálu, metody počítání mortality, přežívání, plodnosti, morfometrické metody. Teoretická část je spojena s praktickou částí v terénu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK