PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Obratlovci střední Evropy - MB170P37
Anglický název: Vertebrates of Central Europe
Český název: Obratlovci střední Evropy
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (02.12.2011)
Předmět je zaměřen na základní informace o morfologii, ekologii a rozšíření středoevropských druhů mihulí, ryb, obojživelníků, plazů a savců, se speciálním zaměřením na faunu České republiky.

Přednáška spolu s praktickým cvičením probíhají turnusově.


Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (23.09.2014)

References:

- Görner M., Hackethal, H., 1987: Säugetiere Europas. Leipzig: Neumann Verlag.
- Maitland P. S., 1994: Freshwater fishes of Britain and Europe. London: Hamlyn.
- Arnold E. N., Burton J. A., 1978: A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe. London: Collins.
- Anděra M., Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles.
- Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. Praha: Státní pedagogické nakl.

Kottelat, M. et Freyhof, J.,2007: Handbook of European Freshwater Fishes. Publications Kottelat. Cornol.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Zkouška je ústní. Je vyžadována znalost látky presentované na přednášce. Součástí zkoušky je poznávání mihulí, ryb, obojživelníků, plazů a savců obývajících území střední Evropy.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (23.09.2014)

- Přehled základních plastických a meristických znaků používaných k určování mihulí a ryb.
- Praktické určování středoevropských mihulí a ryb (lihový materiál).
- Základní informace o rozšíření a ekologii mihulí a ryb na území střední Evropy, přehled introdukovaných druhů.
- Přehled vnějších tělesných znaků používaných k určování obojživelníků, praktické určování středoevropských druhů.
- Základní informace o rozšíření a ekologii obojživelníků na území střední Evropy.
- Nejdůležitější plastické a meristické znaky používané k určování plazů, praktické určování středoevropských druhů.
- Základní informace o rozšíření a ekologii plazů na území střední Evropy.
- Geografické rozšíření, ekologie a identifikační znaky všech druhů středoevropských savců.
- Introdukované druhy savců a změny ve složení savčí fauny střední Evropy za posledních 100 let.
- Praktické určování středoevropských hmyzozřavců, hlodavců a letounů (vycpaniny).

další informace na: http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/

                             http://www.zoology.cz/foto/displayimage.php?album=5&pos=-258 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK