PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obratlovci střední Evropy - MB170P37
Anglický název: Vertebrates of Central Europe
Český název: Obratlovci střední Evropy
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. (10.01.2022)
Předmět je vyučován pouze pokud je na něj v daném semestru zapsáno více jak pět účastníků. V opačném případě se vyučuje pouze jednou za dva roky.

Předmět je zaměřen na základní informace o morfologii, ekologii a rozšíření středoevropských druhů mihulí, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, se speciálním zaměřením na faunu České republiky.

Přednáška spolu s praktickým cvičením probíhají turnusově v rámci 4 výukových dní (obvykle v první polovině května).


Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D. (07.05.2020)

References:

- Görner M., Hackethal, H., 1987: Säugetiere Europas. Leipzig: Neumann Verlag.
- Maitland P. S., 1994: Freshwater fishes of Britain and Europe. London: Hamlyn.
- Arnold E. N., Burton J. A., 1978: A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe. London: Collins.
- Anděra M., Horáček I., 2005: Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles.
- Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. Praha: Státní pedagogické nakl.

Kottelat, M. et Freyhof, J.,2007: Handbook of European Freshwater Fishes. Publications Kottelat. Cornol.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D. (18.09.2020)Zápočet je udělován za aktivní účast na praktiku.  Zkouška je ústní, i v případě on-line výuky. Její součástí je také poznávání jednotlivých zástupců obývající území střední Evropy. Budou vyžadovány znalosti v rozsahu praktik a přednášky.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D. (07.05.2020)
- Přehled základních plastických a meristických znaků používaných k určování mihulí a ryb.
- Praktické určování středoevropských mihulí a ryb (lihový materiál).
- Základní informace o rozšíření a ekologii mihulí a ryb na území střední Evropy, přehled introdukovaných druhů.
- Přehled vnějších tělesných znaků používaných k určování obojživelníků, praktické určování středoevropských druhů.
- Základní informace o rozšíření a ekologii obojživelníků na území střední Evropy.
- Nejdůležitější plastické a meristické znaky používané k určování plazů, praktické určování středoevropských druhů.
- Základní informace o rozšíření a ekologii plazů na území střední Evropy.
- Základní informace o rozšíření a ekologii ptáků na území střední Evropy.
- Praktické určování středoevropských druhů ptáků (vycpaniny).
- Geografické rozšíření, ekologie a identifikační znaky všech druhů středoevropských savců.
- Introdukované druhy savců a změny ve složení savčí fauny střední Evropy za posledních 100 let.
- Praktické určování středoevropských hmyzozřavců, hlodavců a letounů (vycpaniny).

další informace na: http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/

                             http://www.zoology.cz/foto/displayimage.php?album=5&pos=-258 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK