PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekologie a genetika chování - MB170P35
Anglický název: Behavioral ecology and genetics
Český název: Ekologie a genetika chování
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Mgr. Romana Stopková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (06.10.2021)
Přednáška probíhá prezenčněZkouška je ústní. 1. Esej na téma dohodnuté s přednášejícím. 2. Obhajoba eseje s dalšími širšími otázkami.

Přednáška je určena studentům bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia. Cílem přednášky je pochopení
genetické podstaty chování, vztahu chování a fitness. Přednáška se zabývá chováním jako předmětem selekce. Shrnuje
obecně řešená témata řešená v rámci behaviorální ekologie a behaviorální genetiky (potravní chování, interakce
parazit-hostitel, pohlavní výběr, kooperace a altruismus, agrese).
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (19.04.2012)

John Maynard Smith, Dr. David Harper (2003): Animal Signals. Oxford University Press.

John R. Krebs, Nicholas B. Davies (1997): Behavioral Ecology. Blackwell Science.

Susumo Ohno (1975): Evoluce genovou duplikací. Academia.

Richard Dawkins (1971): Selfish gene. OUP, Oxford.

HURST, J. L., PAYNE, C. E., NC., MARIE, A. D., HUMPHRIES, R. E., ROBERTSON, D. H. L., CAVAGGIONI, A. & BEYNON, R. J. 2001. Individual recognition in mice mediated by major urinary proteins. Nature, 414, 631-634.

CHAMERO, P., MARTON, T. F., LOGAN, D. W., FLANAGAN, K., CRUZ, J. R., SAGHATELIAN, A., CRAVATT, B. F. & STOWERS, L. 2007. Identification of protein pheromones that promote aggressive behaviour. Nature, 450, 899-903.

MCCLINTOCK, M. K. 1984. Group mating in the domestic rat as a context for sexual selection: consequences for the analysis of sexual behavior and neuroendocrine responses. Advances in the study of behavior, 14, 1-50.

SAM, M., VORA, S., MALIC, B., MA, W., NOVOTNY, M. V. & BUCK, L. B. 2001. Odorants may arouse instinctive behaviours. Nature, 412, 142.

WHITTEN, W. K. 1958. Modification of the oestrous cycle of the mouse by external stimuli associated with the male. Changes in the oestrous cycle determined by vaginal smears. J. Endocrinol., 17, 307-313.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (06.10.2021)

Přednáška probíhá prezenčně

 

Zkouška je ústní. 1. Esej na téma dohodnuté s přednášejícím. 2. Obhajoba eseje s dalšími širšími otázkami.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (15.04.2008)

1. Úvod - historie oboru, darwinismus a neo-darwinismus, sobecký gen, genotyp a fenotyp, heritabilita, reakční normy a fenotypová platicita

2. Geny a chování - genetický základ chování, adaptace a optimalizace, behaviorální syndrom a personality, fylogeneze a constrains, sociální a kulturní evoluce, modelové organizmy

3. Potravní chování - komponenty potravního chování, foraging decisions, search immage, optimal foraging, MVT, sociální modulace potravního chování, potravní chování a predační riziko, potravní chování a kompetice, modely distribuce (ideal despotic, ideal free)

4. Antipredační chování - interakce predátor a kořist, detekce a rozpoznání predátora, typy antipredačního chování, krypse a její komponenty, aposematické zbarvení a mimikry, život ve skupině, risk taking a life histories

5. Interakce parazit-hostitel - diversita parazitů a obranných mechanismů jejich hostitelů (bezobratlí a obratlovci), koevoluce parazitů s hostiteli, parazity zprostředkovaný přírodní výběr, ekologie parazitismu a základy epidemiologie, vliv parazitů na demografii a life history hostitele, manipulace chování hostitele parazity, behaviourální mechanismy vyhýbání se infekci, antiparazitické chování

6. Pohlavní výběr - pohlavní a nepohlavní rozmnožování, přírodní x pohlavní výběr, genetika pohlavního výběru, modely výběru partnera, parazité a pohlavní výběr, přímé a nepřímé výhody, samičí a samčí volba, kompetice samců, komunikace a ?honest" signalizace, evoluce ornamentů a zbraní, pohlavní výběr a speciace

7. Párovací systémy - monogamie a polygamie, hormony a párovací systémy, rodičovské role, konflikt pohlaví, pohlavní dimorfismus, alternativní reprodukční strategie a alternativní fenotypy, lek paradox, alokace a změna pohlaví

8. Kooperace, altruismus a kin selekce - teorie her, konflikt, ultimátní kooperující skupiny, model koordinace a distribuce, velikost skupiny a selekce uvnitř skupiny, model kin selekce, rozpoznávání příbuzných, příklady.

9. Agrese - proximátní kontrola, hormony, neuropeptidy, geny, COMT, MAOA, atd. atd, souboj, ressource holding potential, badge of status, dear enemy.

10. Syntéza - Fischer, Dobzhansky, Maynard Smith, Nash, Mayr

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK