PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Malakologie - MB170P34
Anglický název: Malacology
Český název: Malakologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JPROKOP (30.04.2007)
Předmět magisterského studia. Zaměřený na všechny aspekty studia měkkýšů. Anotace: Evoluce, anatomie, biologie a
systematika kmene měkkýšů (Caudofoveata, Solenogastres, Polyplacophora, Monoplacophora, Scaphopoda, Bivalvia,
Gastropoda, Cephalopoda) a jejich význam pro ekologii, kvarterní stratigrafii, ochranu přírody i parazitologii. Praktická
cvičení: determinace některých zástupců našich a evropských čeledí sladkovodních a suchozemských druhů, pitva plže.Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (24.04.2006)

Fechter, R., Falkner, G. (1990): Weichtiere. Eupäische Meeres- und Binnenmollusken. Mosaik Verlag. München.

Ložek V. (1956): Klíč československých měkkýšů. Nakladatelství SAV. Bratislava.

Wilbur K., ed. (1988): The Mollusca, Volume 11. Form and Function. Academic Press, INC. London.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. (25.10.2011)

Zkoušení probíhá ústně, studenti mají k dospozici presentace přednášek a doporučenou literaturu.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (30.04.2007)

1. Fylogenetické vztahy měkkýšů rámci Metazoa, bauplan kmene, schránka a její vývoj, radula jako unikátní struktura, využití v taxonomii, fylogenetiské vztahy v rámci kmene

2. Aplacophora - Caudofoveata a Solenogastres (kutikula, ontogeneze, biologie, morfologie a životní prostředí atd.); Helcionellida; Tergomya

3. Monoplacophora (živé fosilie, význam v taxonomii atd.); Polyplacophora (anatomie, morfologie, biologie); Scaphopoda (anatomie, morfologie, biologie); Rostroconchia

4. Cephalopoda (anatomie, morfologie, biologie, systém)

5. Bivalvia (anatomie, morfologie, biologie, systém)

6. Gastropoda - Prosobranchia, Opistobranchia (anatomie, morfologie, biologie, systém)

7. Gastropoda - Pulmonata (anatomie, morfologie, biologie, systém), parazitologický, stratigrafický význam měkkýšů, invazivní druhy, zoogeografie

8. Praktická cvičení: determinace některých zástupců našich a evropských čeledí sladkovodních a suchozemských druhů, pitva plže

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK