PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Domestikace a jevy s ní související - MB170P32
Anglický název: Domestication and related phemomena
Český název: Domestikace a jevy s ní související
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)
Přednáška se obírá fenomény živočišné domestikace a jednotlivými domestikanty.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (22.11.2011)

Literatura:

Komárek .: Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech. Praha, Academia, 2011.

Herre-Röhrs: Haustiere zoologisch gesehen. Stuttgart, Fischer, 1989.

Mason: Evolution of Domesticated Animals. London-New York, Longman, 1984.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

Zkouška se koná písemně v rozsahu 2 standardních vyučovacích hodin (90 min.), skládá se z 8 otázek, týkajících se probírané látky, viz sylabus.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

1.Domestikace jako fenomén

2.Dějiny výzkumu domestikantů

3.Lorenzova teorie autodomestikace člověka

4.Archeozoologické metody

5.Morfologické a etologické zvláštnosti domestikantů

6.Darwinův přínos k pochopení domestikace.

7.Domestikovaní savci I.

8.Domestikovaní savci II.

9.Domestikovaní ptáci I.

10.Domestikovaní ptáci II.

11.Domestikované ryby

12.Domestikovaní bezobratlí.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

nejsou specifikovány

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK