PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z ekomorfologie a evoluční ekologie - MB170P117
Anglický název: Practicum of Ecomorphology and evolutionary ecology
Český název: Praktikum z ekomorfologie a evoluční ekologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (04.01.2023)
Cvičení je zaměřeno na řešení konkrétních modelových evolučně-ekologických úloh. Studenti se při té příležitosti
seznámí s použitím základních morfometrických, statistických a fylogenetických metod používaných v
ekomorfologii. Praktikum bude probíhat jednak demonstrací ekomorfologických adaptací zvířat k životu na
sbírkovém materiálu. Dále formou analýzy reálných dat.
Celé praktikum má za cíl seznámit studenty na příkladu vybraných skupin živočichů s vnitrotaxonovou diversitou
tvarů a velikostí a její ekomorfologickou a fylogenetickou interpretací.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (20.02.2017)

Zápočet bude udělen za účast na praktiku a vypracování krátkých domácích úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (04.01.2023)
  1. První úloha se bude věnovat analýze velikosti a tvaru těla na modelové skupině gekončíka nočního.  Analýza růstových dat, aplikace jednotlivých růstových modelů (Statistica). 
  2. Druhá úloha je zaměřena na geometrickou morfometrii. Studenti se na fotografiích vybraných zástupců primátů naučí pracovat se základními programy pro geometrickou morfometrii (tpsUTIL, tpsDIG, CoordGen, TMorphGen, BigFix, PCAGenCVAGen, TwoGroup, MorphoJ). Srovnání s klasickou morfometrií. 
  3. Seznámení s problematikou fylogenetického signálu v biologických datech. Práce s programem Mesquite určeným k fylogenetickým analýzám, tvorba kladogramů, fylogenetická korekce pro kvantitativní data, rekonstrukce ancestrálního stavu znaku, metoda nezávislých kontrastů. Porovnání s dalšími programy pro fylogenetické korekce (Compare, R balíček Ape)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK