PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Moderní statistické metody I - MB170P108
Anglický název: Modern statistical methods I
Český název: Moderní statistické metody I
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 41
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka bude probíhat blokově
Garant: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. (08.10.2015)
Úvod do uspořádání statistických experimentů. Základní analýza dat pomocí popisné statistiky. Grafická analýza dat. Klasické statistické testy (např. chi kvadrát, kontingenční tabulky, t-test). Regrese. Analýza variance. Analýza kovariance. Statistické modelování. Zjednodušování modelů. Kritika modelů.
Literatura
Poslední úprava: VSACH (10.04.2006)

COX D. R. & SNELL E. J. 1990: Analysis of Binary Data. Chapman and Hall, London, 286 pp.

CRAWLEY, J.M. 1993: Glim for Ecologists. Blackwell, Oxford.

MCCULLAGH P. & NELDER J.A. 1989: Generalized Linear Models. Chapman and Hall, London.

SOKAL, R. & ROHLF, F.J. 1994: Biometry. 3rd ed. Freeman, San Francisco.

Crawley, J.M. 2002: Statistical Computing. An Introduction to Data Analysis using S-Plus. Wiley, Chichester.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. (26.10.2011)

Pasivní písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. (01.10.2014)


1. Začínáme s R, online zdroje, packages

2. Načtení dat, práce s datovým souborem

3. Porozumění datům: grafická analýza
4. Porozumění datům: základní statistika

5. Matematika s R

6. Klasické testy

7. Statistické modelování
8. Úvod do uspořádání experimentů
9. Regrese
10. Analýza rozptylu
11. Analýza kovariance

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK