PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ethology and sociobiology - MB170P106
Anglický název: Ethology and sociobiology
Český název: Etologie a sociobiologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Anotace -
Teorie klasické etologie, motivace, vliv hormonů na chování, neurální mechanismy - reflexy, spouštěče, učení, tradice,
socialita, klasické etologické pokusy; vrozené a naučené chování, optimalizace chování, strategie rozmnožování,
altruismus, agrese; smysly, filtrace podnětů, signály a receptory, orientace, navigace, biorytmy.
Přednáška je doplněna o praktikum probíhající v Zoo Praha, kde si studenti musí hradit vstupné.
Poslední úprava: Frýdlová Petra, RNDr., Ph.D. (05.10.2023)
Literatura -

Recommended textbooks (obligatory to read at least some chapters):

Krebs J.R. & Davies N.B. 2004: An introduction to behavioural ecology. Third edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 420 pp.

Davies N.B., Krebs J.R. & West S.A. 2012: An introduction to behavioural ecology. Fourth edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 506 pp.

Pearce JM. 2008. Animal Learning and Cognition. Psychology  Press. New York.

Davies N.B. 1992: Dunnock Behaviour and Social Evolution. Oxford: Oxford Univ. Press., 272 pp.

Zupanc, G. K. H. (2004). Behavioral Neurobiology. An Integrative Approach. Oxford University Press. Chapter 2. The study of animal behaviour: a brief history, pages: 16, 18-22, 24-25, 27.

Manning, A., & Dawkins, M. S. (1998). An introduction to animal behaviour. Cambridge University Press. Chapter 1. Introduction, pages: 1 – 31.

 

Recommended  scientific papers (obligatory):

Tinbergen, N. (1963). On aims and methods of ethology. Ethology, 20(4), 410-433.

Lorenz, K. Z. (1974). Analogy as a source of knowledge. Science, 185(4147), 229-234.

Von Frisch, K. (1974). Decoding the language of the bee. Science, 185(4152), 663-668.

Landová, E., Jančúchová-Lásková, J., Musilová, V., Kadochová, Š., & Frynta, D. (2013). Ontogenetic switch between alternative antipredatory strategies in the leopard gecko (Eublepharis macularius): defensive threat versus escape. Behavioral ecology and sociobiology, 67(7), 1113-1122.

Landová, E., Musilová, V., Polák, J., Sedláčková, K., & Frynta, D. (2016). Antipredatory reaction of the leopard gecko Eublepharis macularius to snake predators. Current Zoology, 62(5), 439-450.

Krebs, J. R., Davies, N. B., & Parr, J. (1993). An introduction to behavioural ecology. Blackwell Scientific Publications. Chapter 11. On selfishness and altruism, pages: 265 – 290.

Székely, T., Moore, A., & Komdeur, J. (2010). Social Behaviour: Genes. Ecology and Evolution. Pages: 470 – 473; 489 – 490; 516 – 519.

Taborsky, M. (2013). Social evolution: reciprocity there is. Current Biology, 23(11), R486-R488.

Hamilton, W. D., & Axelrod, R. (1981). The evolution of cooperation. Science, 211(27), 1390-1396.

Further recommended literature (not obligatory):

Birkhead T. 2000: Promiscuity. Cambridge: Harvard Univ. Press, 272 pp.

Choe J.C. & Crespi B.J. (eds) 1997: The evolution of social behaviour in insects and arachnids. Cambridge: Cambridge University Press, 541 pp.

Dawkins R. (1976): The selfish gene, Oxford University Press, 352 pp.

Dawkins R. (1982): The Extended Phenotype. Oxford-San Francisco, 307 pp.Dennett D.C. 1995: Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life. New York: Simon and Schuster, 587 pp.

Dugatkin L.A., 1997: Cooperation among animals: an evolutionary perspective. Oxford: Oxford Universiity Press, 221 pp.

Höglund J. & Alatalo R., 1995: Leks. Princeton: Princeton University

Lorenz K. 1963: Das Sogenannte Böse. Wien: Verlag Dr. G. Borotha-Schoeler. Česky: Mladá Fronta 1992, 239 pp.

Mock W. & Parker G.A. 1997: The evolution of sibling rivalry. Oxford: Oxford Univ. Press, 464 pp.

Further selected chapters from textbooks and scientific papers for further study according to particular topics are annually actualised on Moodle (https://dl2.cuni.cz).

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Kurz je doplněn ústní zkouškou zaměřenou na základní pojmy a fakta. Předpokládá se znalost tematických okruhů přednášek a vybrané kapitoly z doporučené literatury.

V případě zhoršení epidemiologické situace může probíhat zkouška ústně s využitím MS Teams a formou testu v Moodlu.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (18.09.2020)
Sylabus - angličtina

A list of topics for lectures of Ethology and Sociobiology. Their number and order  does not correspond to the number of consecutive lectures.

1. Introduction, history and theory of the discipline

Ethology, zoopsychology, behavioural ecology, sociobiology, behavioural sciences, proximate and ultimate causes of behaviour, four Tinbergen's questions

2. Behavioural genetics

Ontogenetic factors, innate versus acquired behaviour, experiments testing heritability of behavioural traits, mechanisms of inheritance of behaviour.

3. Advantages of sociality, reciprocal altruism and cooperation

Aggregation as antipredatory strategy. Prisoner's dilemma and similar games. Fate of altruistic mutation. Reciprocal altruism and conditions required for its persistence.  Other types of cooperation.

4. Kin altruism, helpers and family, eusociality

Hamilton's rule, coefficients of relatedness, alarm signals, helping, family and its stability in animals. Social systems in ants, wasps, termites, and eusocial mammals. Theories explaining evolution of eusociality.

5. Infanticide, siblicide and conflict of interests between relatives

Infanticide in langurs, lions and rodents. Siblicide, asynchronous hatching in birds. Parental investment and parental care. Evolution of parental care. Parent-offspring conflict.

6.-7. Aggression, territoriality, and conflict

Defining aggression. Genetic and physiological regulation of aggression. Conflict, territoriality, and hierarchy.Evolutionary stable strategies. Signals and communication.

8. Mating systems, promiscuity, lek

Roles of males and females, sperm competition, promiscuity and its causes, advantages of multiple mating,

9. Polygyny, monogamy, and extrapair paternity. Polyandry and conflict between sexes

Models explaining polygyny, monogamy and paternal investment, correlates of extrapair paternity. Tropical birds. Dunnock as an example of polyandry. Conflict between males and females.

10. Classical ethology

Inherited behavioural patterns, Lorenz, Tinbergen and von Frisch. Innate versus learned.

11. Learning

Associative learning, insight learning, play, aversive learning, taste aversion, imprinting, song learning, spatial cognition, imitation, tradition.

12. Personality in animals

Concepts of personality in animals, behavioural syndromes, heritability and environmental influence, ontogeny, stability, and repeatability.

13.Antipredatory strategies and predator behaviour

Camouflage, aposematism, mimicry, and other antipredatory strategies; perceptual and cognitive abilities of predators; searching mechanisms; predator reactions to prey warning signals; avoidance learning; recognition and generalization of warning signals.

14. Antipredatory behaviour

Behavioural strategies reducing the risk of predation.

Practical course:

One-day practical course takes places in Prague zoo. It consists of the observations of behaviour of selected species , categorization and interpretation of the behaviour, creation of an ethogram and discussion. The list of usually observed species: Equus przewalski, Pecari tajacu, Nasua nasua, Canis lupus, Speothos venaticus, Chrysocyon, Mellivora capensis, Procavia capensis, Helogale parvula, Cynictis penicillata, Suricata suricatta, Lemniscomys barbarus, Arvicanthis niloticus, Acomys cahirinus, Cynomys ludovicianus, Capromys pilorides, Cyclura nubila.

 

Literature for practical course:

Martin P. & Bateson P. (1993): Measuring Behaviour: An Introductory Guide. Cambridge: Cambridge University Press 1993.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (16.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK