PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociobiologie a behaviorální ekologie I - MB170P0A
Anglický název: Sociobiology and behavioral ecology I
Český název: Sociobiologie a behaviorální ekologie I
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Mgr. Iveta Štolhoferová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P00A
Je neslučitelnost pro: MB170P00A
Anotace -
Vymezení, historie a teorie oboru; genetika chování; výhody sociality, reciproční altruismus a kooperace;
altruismus vůči příbuzným, pomocníci a rodina; individuální, příbuzenské a skupinové rozpoznávání; vznik
eusociality: blanokřídlí, termiti a další hmyz, savců; infanticida; konflikt zájmů mezi příbuznými; hnízdní
parasitismus; komunikace, falšovatelnost, konflikt; teritorialita a její důsledky; přehled reprodukčních systémů -
monogamie, polyandrie, lek, promiskuita, reprodukční systémy u hmyzu, kopytníků, hlodavců, šelem; strategie
sběru a zpracování potravy; učení
Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (25.05.2015)
Literatura -

Krebs J.R. & Davies N.B., 1993: An introduction to behavioural ecology. Third edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 420 pp.

Krebs J.R. & Davies N.B. (eds), 1997: Behavioural ecology. Fourth edition. Blackwell Sciencee Ltd., 456 pp.

Wilson E.O. 1975: Sociobiology - The New Synthesis, Cambridge: Harvard University Press, 900 pp.

Trivers R. 1985: Social evolution. Menlo Park: Benjamin Cummings, 462 pp.

Estes R.D. 1992: The behavior guide to African mammals.

Berkley: University of California Press, 611 pp.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (25.05.2015)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet se uděluje za samostatné vystoupení studenta, který vyučujícímu a lépe i ostatním studentům představí výsledky vlastního studia vědecké literatury na zadané téma, nejlépe doplněné představením vlastní analýzou videozáznamu příslušného chování.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (25.05.2015)
Sylabus -

Pokročilá přednáška pro studenty zaměření "ekologie a etologie" a doktorandy pracující v oboru behaviorálních věd navazující na bakalářské přednášky ?Etologie a sociobiologie" a ?Evoluční biologie".

1. Vymezení, historie a teorie oboru
Williams G.C. 1992: Natural selection: domains, levels, and challenges. Oxford: Oxford University Press, 208 pp. Kennedy J.S. 1992: The new anthropomorphism. Cambridge: Cambridge University Press, 194 pp.
Dawkins R. (1982): The Extended Phenotype. Oxford-San Francisco, 307 pp.

2. Individuální, příbuzenské, skupinové a druhové rozpoznávání
Acomys cahirinus, Mus domesticus, Ambystoma tigrinum,
3. Vznik eusociality u blanokřídlých
Fylogenese eusociality u blanokřídlých, Polistes, haplodiploidie, koeficienty příbuzenství a poměr pohlaví, alternativní teorie o vzniku eusociality, Formica truncorum.

4. Life history a eusocialita mravenců
Fylogeneze mravenců, druhy se zjednodušeným sociálním systémem, kasty, stěhovaví mravenci, Eciton, Dorylus.

5. Kooperace nepříbuzných jedinců u mravenců
Evoluce inquilinismu a otrokářství, Formica sanguinea, Polyergus rufescens, Epimyrma, aj. pleometrosa. Azteca.

6. Socialita a eusocialita u termitů
Single-site nesters, central-site nesters, life-history, ontogeneze kast, reproductive skew.

7. Euocialita u ostatního hmyzu, behaviorální ekologie švábů
Přehled sociálního a eusociálního hmyzu, Cryptocercus.

9. Behaviorální ekologie ptáků

10. Hnízdní parasitismus I.
Evoluce hnízdního parasitismu, Crotophaga sulcirostris, Struthio; Vnitroduhový parasitismus. Obligatorní mezidruhový parasitismus: Cuculus canorus, Clamator glandarius. Mafia hypothesis.

11. Hnízdní parasitismus II.
Molothridae, Indicatoridae, Vidua; Fylogenetický pattern.

12. Komunikace, falšovatelnost, konflikt
13. Teritorialita a její důsledky
14. Strategie sběru a zpracování potravy
Optimal foraging, využití času a energie, etogram, důsledky pro sociální chování.

15. Specialisace na nespecialisaci
Konservativita versus explorační chování, personalita, vlastnosti migrantů, hra a neotenie, nespecialisovanost a evoluce, tradice a zvyky u zvířat. Velkoměsta jako ostrovy, synanthropie a domestikace, koevoluce člověka a zvířat.

Cvičení je zaměřeno na sledování videozáznamů chování popřípadě filmových dokumentů o chování zvířat s následným komentářem vyučujícího a diskusi o interpretaci pozorovaného chování. Pozornost je věnována druhům probíraným na přednáškách či jinak významným z hlediska sociobiologie či behaviorální ekologie.

Poslední úprava: Frynta Daniel, prof. RNDr., Ph.D. (23.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK