PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Determinační cvičení terestrických bezobratlých - MB170P04
Anglický název: Determination practices of terrestrial invertebrates
Český název: Determinační cvičení terestrických bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Vyučující: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (24.04.2012)
Cvičení zahrnuje v rámci jednodenní exkurze praktický přehled sběracích technik různých skupin bezobratlých v terénu.
Na tyto techniky navazuje determinace nasbíraného materiálu a příprava krátké rešerše vybrané modelové skupiny. Ta
zahrnuje určení vlastního materiálu, souhrn využívaných znaků k determinaci, základní informace o biologii a přehled
současné klasifikace.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (24.04.2012)

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

Blower JG. 1985: Millipedes. Keys and notes for the identification of the species. Estuarine and Brackish-Water Sciences Association. London - Leiden - Köln - København.

Frankenberger Z. 1959: FAUNA ČSR - Stejnonožci suchozemští. Nakladatelství ČSAV, Praha.

Hrabě S. a kol (1954): Klíč zvířeny ČSR, díl 1 (Prvoci, houby, láčkovci, červi, mechovky, měkkýši, korýši. Nakladatelství ČSAV, Praha.

Christophoryová J., Šťáhlavský F., Fedor P. 2011: An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35-48.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (13.08.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je prezence během terénní části cvičení, determinace hlavních skupin bezobratlých a příprava krátké rešerše shrnující získané výsledky a základní informace o biologii vybrané modelové skupiny.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (24.04.2012)

Přehled metod sběru bezobratlých v terénu.

Determinace hlavních suchozemských skupin terestrických bezobratlých.

Přehled biologie a současné klasifikace modelových skupin bezobratlých.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK