PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení z protistologie - MB170C21
Anglický název: Excercise in Protistology
Český název: Cvičení z protistologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.protistologie.cz
Garant: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Korekvizity : MB160P62
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (28.10.2019)
Cílem cvičení je seznámit posluchače s morfologií a ultrastrukturou vybraných skupin provků. Součástí cvičení bude i mikroskopické
pozorování vzorků získaných posluchači a determinace v nich obsažených prvoků. Se zapsaným cvičením musí být
současně zapsán nebo již absolvován předmět Protistologie MB160P62.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (04.04.2012)

Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie. Academia, Praha.Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R. 2003. Protistology. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Hirt, R.P., Horner, D.S. (eds). 2004. Organelles, genomes and eukaryote phylogeny. CRC Press, London. Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.Kendrick, B. 2001. The fifth kingdom. Focus Publ., New York.Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P (eds). 2000. The illustrated guide to the Protozoa. Volume I, II. Allen Press, Lawrence. Lee, R.E. 1999. Phycology. Cambridge University Press, Cambridge.Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (eds). 1990. Handbook of Protoctista. Jones and Bartlett Publisher, Boston.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (04.04.2012)

Zápočet bude udělen za účast a po úspešném absolvování poznávačky z organismů prezentovaných během kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (04.04.2012)

1. Ultrastruktura buněk protist

2. Excavata, Amoebozoa

3. Alveolata

4. Plantae a Hacrobia

5. Stramenopiles a Hacrobia

6. Pozorování přírodních vzorků

Podrobný sylabus viz www.protistologie.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK