PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Journal Club in Ecology and Evolution 2B - MB162S08
Anglický název: Journal Club in Ecology and Evolution 2B
Český název: Nové poznatky v ekologii a evoluční biologii 2B
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: MB162S07
Garant: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. (09.05.2011)
Seminář je zaměřen na diskusi o výsledcích nejnovějších ekologických prací publikovaných v odborných časopisech. Hlavní náplní jsou referáty studentů o libovolných článcích z vybraných tématických okruhů. Smyslem semináře je uvedení posluchačů do kontaktu se současným ekologickým výzkumem a zdokonalení v četbě a interpretaci odborného textu. Seminář bude časově navazovat na seminář Příprava a prezentace vědeckého výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. (03.05.2012)

Literatura není k dispozici. Diskutované články jsou vyhlašovány před jednotlivými semináři.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. (03.05.2012)

Student musí absolvovat minimálně 75% seminářů a sám si připravit adekvátní počet témat za semestr.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (25.04.2012)

Jednotlivé přednášky jsou věnovány aktuálním tématům z oblasti ekologického výzkumu. Témata jsou každý rok jiná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK