PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diatomology - MB162P38
Anglický název: Diatomology
Český název: Diatomologie
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z [DS]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Vysvětlení: kurz se bude konat, pokud bude zapsaných alespoň 5 studentů
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Diatomologie_MB162P38_flyer_2020.pdf Diatomologie - letáček 2020 Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. (08.02.2024)
Rozsivky (diatoms, Bacillariophyta) jsou jednou z morfologicky a evolučně nejdiverzifikovanějších skupin řas. Vyskytují se ve vodních i terestrických ekosystémech po celém světě. Mají velký význam v globálních biogeochemickéých cyklech, jelikož se mohou podílet až z 20% na celosvětové fotosyntetické fixaci uhlíku a z 50% na produkci kyslíku. Unikátním znakem rozsivek je jejich skleněná schránka, která vzniká silicifikací buněčné stěny. Právě morfologicky variabilní schránky rozsivek jsou hojně využívané pro biomonitoring a paleolimnologii. Kurz diatomologie je zaměřen na získání základních znalostí o taxonomii, morfologii a ekologii rozsivek prostřednictvím vypracování studentských projektů. Praktická část bude zaměřena na sběr vzorků z terénu, zpracování a příprava vzorků pro mikroskopii, fotodokumentace schránek rozsivek a identifikace taxonů pro účely zpracování témat projektů. Kurz je vhodný pro bakalářské i magisterské studenty, kteří se zajímají o obory jako jsou protistologie, algologie, ekologie vodních ekosystémů a biomonitoring.

Kurz bude probíhat blokově ve dnech 12.4., 26.4. a 3.5. 2024 v B13 (od 9 hodin).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (29.10.2019)
  1. F E Round, R M Crawford and D G Mann, The Diatoms: Biology & Morphology of the Genera, Cambridge University Press, 1990.
  2. J P Smol and E F Stoermer, The Diatoms: Applications for Environmental and Earth Sciences, Second Edition, Cambridge University Press, p.667, 2010.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. (19.05.2019)

Zápočet bude udělen na základě vypracování vlastního projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. (22.01.2020)

Kurz bude probíhat turnusově. Menší část bude věnována přednáškám a vetší část praktickému metodologickému přístupu.

 

Plán kurzu:

- základní klasifikace rozsivek

- terminologie spojená s identifikací rozsivek

- představení rodové diverzity rozsivek

- ekologický význam rozsivek

- vědecké otázky spojené s výzkumem rozsivek


- demonstrace sběru přírodních vzorků a příprava trvalých preparátů 

- pozorování a determinace rozsivek ve světelném a elektronovém mikroskopu

- vyhodnocení vnitrodruhové a mezidruhové morfologické variability rozsivek pomocí mikrofotografií

- rozpoznání na základě rozsivek z jakého habitatu (vodní/terestrický, mořský/sladkovodní, planktonní/bentický) byl vzorek odebrán

- určení kvality vody pomocí rozsivek (indexy trofie, acidita, indikátorové taxony)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK