PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biodiverzita silně narušených stanovišť - MB162P32
Anglický název: Biodiversity of heavily disturbed sites
Český název: Biodiverzita silně narušených stanovišť
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (23.01.2019)
Smyslem předmětu bude seznámení studentů se současnými poznatky o tom, jaký význam mají z hlediska
biodiverzity a její ochrany různé typy antropogenních stanovišť. Důraz bude kladen na (post)industriální stanoviště,
pozornost ale bude věnována i urbánním, zemědělským a dalším sekundárním nebo člověkem silně
pozměněným stanovištím. V kurzu budou shrnuty současné poznatky jednak z pohledu jednotlivých typů stanovišť
s důrazem na shrnutí vlivu různých faktorů na celkovou biodiverzitu, tak z pohledu různých (taxonomických i
ekologických) skupin organismů s důrazem na shrnutí faktorů prostředí a znaků jednotlivých druhů významných
pro schopnost kolonizace sekundárních stanovišť. I když bude zvláštní důraz kladen na evropskou přírodu,
zahrnuta budou sekundární stanoviště i v jiných geografických oblastech. Významná část kurzu bude věnována i
praktickým aplikacím při obnově narušených stanovišť a jejich zasazení do právních možností ochrany přírody v
ČR. Součástí kurzu bude i dvě jednodenní exkurze.

Předmět poběží blokově, pravděpodobně na přelomu března a dubna.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (12.06.2019)

Řehounek J., Řehounková K., Tropek R., Prach K. (Eds.) 2015: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice.

Tropek R., Řehounek J. (Eds.) 2012: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a mangement. Entomologický ústav BC AV ČR a Calla, České Budějovice.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (23.01.2019)

Zkouška je ústní, k udělení zápočtu je nutná účast na jedné ze dvou exkurzí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK