PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ecology of the Cryosphere - MB162P30
Anglický název: Ecology of the Cryosphere
Český název: Ekologie kryosféry
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Stibal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Klímová
Mgr. Marek Stibal, Ph.D.
Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marek Stibal, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem kurzu je představit kryosféru jako důležitou a rychle se měnící, přesto však stále poměrně neznámou součást planetárního ekosystému a biom zahrnující unikátní biotopy a společenstva. Důraz je kladen na současný výzkum přednášejících. Kurz je zaměřen na ekosystémové procesy v kryosféře a je komplementární ke kurzům Zimní ekologie a Polární ekologie. Jazykem kurzu je angličtina.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (29.04.2015)

Anesio A.M., Laybourn-Parry J. (2012) Glaciers and ice sheets as a biome. Trends Ecol. Evol. 27, 219-225.

Benn D., Evans D. J. A. (2010) Glaciers and Glaciation. Hodder Arnold Publication.

Hodson A. J. et al. (2008) Glacial ecosystems. Ecol. Monogr. 78, 41-67.

Jansson J. K, Taş N. (2014) The microbial ecology of permafrost. Nat. Rev. Microbiol. 12, 414-425.

Jones H. G. et al. (2011) Snow Ecology. An Interdisciplinary Examination of Snow-Covered Ecosystems. Cambridge University Press.

Laybourn-Parry J., Tranter M., Hodson A. J. (2012) The Ecology of Snow and Ice Environments. Oxford University Press.

Stibal M., Šabacká M., Žárský J. (2012) Biological processes on glacier and ice sheet surfaces. Nat. Geosci. 5, 771-774.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Marek Stibal, Ph.D. (24.10.2019)

5minutová prezentace recentní studie v rámci ekologie kryosféry; porozumění ekosystémovým procesům v kryosféře během ústní zkoušky.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (28.04.2015)

1. Introduction to the cryosphere (Marek, Jakub) Physics of frozen water • Cryosphere as part of the Earth’s system • The icy biome

2. Physics and chemistry of snow (Jakub)

3. Snow ecology (Jakub)

4. Glaciers and ice sheets (guest lecturer Jacob Yde, Sogndal University) Formation of glacial ice • Glacier types • Glacier hydrology • History of glaciation • Glaciers as landscape architects

5. Glacier ecology I: The supraglacial ecosystem (Marek) Energy and nutrient sources for glacier surfaces • Cryoconite holes • Surface ice • Supraglacial lakes • Real world example: Ice algae and albedo feedback on the Greenland ice sheet

6. Glacier ecology II: The subglacial ecosystem (Marek) Energy and nutrient sources for glacier beds • Basal ice • Subglacial sediments • Subglacial lakes • Real world example: The bed of the Antarctic ice sheet as a methane reservoir

7. Glacier ecology III: The englacial ecosystem (Marek) Limitations for life within glacial ice • Ice cores as past climate proxies

8. Glacier ecology IV: Glacial ecosystems in the warming world (Marek) Transition to proglacial ecosystems • Ecological succession of deglaciated land • Export of organisms and nutrients from glaciers to downstream ecosystems • Real world example: Export of microbial activity from beneath the Greenland ice sheet

9. Lake ice (guest lecturer Birgit Sattler, University of Innsbruck)

10. Sea ice (Marek)

11. Permafrost ecology (Marek) Energy and nutrient sources for permafrost • Permafrost thawing and greenhouse gas release • Real world example: Seasonal change in the microbial community in the active layer of permafrost in Svalbard

12. The future of the cryosphere (Marek, Jakub)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK