PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Functional Community Ecology and Biogeography - MB162P28
Anglický název: Functional Community Ecology and Biogeography
Český název: Funkční ekologie společenstev a biogeografie
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Garant: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (27.04.2015)
Přednáška diskutuje význam ekologické specializace pro koexistenci druhů, jeden z hlavních směrů současného
ekologického výzkumu. Zaměřuje se na procesy utváření společenstev a prostorovou distribuci rozmanitosti
ekologických znaků, přičemž využívá srovnání mezi živočišnými a rostlinnými systémy. Přednáška poskytuje
základní vhled do související ekologické teorie, historického vývoje studia významu ekologických vlastností a
metodických přístupů používaných v současném výzkumu. Pomocí řady případových studií zdůrazňuje přednáška
rozdíly mezi rostlinnými a živočišnými společenstvy a diskutuje význam využití ekologických vlastností v ochraně
přírody.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (27.04.2015)

Devictor, V., Clavel, J., Julliard, R., Lavergne, S., Mouillot, D., Thuiller, W., Venail, P., Villéger, S. and Mouquet, N. (2010), Defining and measuring ecological specialization. Journal of Applied Ecology, 47, 15-25.

Grime, J.P. (1997) Biodiversity and Ecosystem Function: The Debate Deepens. Science, 277, 1260-1261.

Grime, J.P. (1979) Plant strategies and vegetation processes, Wiley.

Lavorel, S. & Garnier, E. (2002) Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits: revisiting the Holy Grail. Functional Ecology, 16, 545-556.

McGill, B.J., Enquist, B.J., Weiher, E. & Westoby, M. (2006) Rebuilding community ecology from functional traits. Trends in Ecology & Evolution, 21, 178-185.

Mouchet, M. A., Villéger, S., Mason, N. W. H. and Mouillot, D. (2010), Functional diversity measures: an overview of their redundancy and their ability to discriminate community assembly rules. Functional Ecology, 24, 867-876.

Reich, P.B. (2014) The world-wide “fast-slow” plant economics spectrum: a traits manifesto. Journal of Ecology, 102, 275-301.

Reich, P.B., Walters, M.B. & Ellsworth, D.S. (1997) From tropics to tundra: global convergence in plant functioning. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94, 13730-13734.

Stevens, R. D., Willig, M. R. and Strauss, R. E. (2006), Latitudinal gradients in the phenetic diversity of New World bat communities. Oikos, 112, 41-50.

Villéger, S., Mason, N.W.H. & Mouillot, D. (2008) New multidimensional functional diversity indices for a multifaceted framework in functional ecology. Ecology, 89, 2290-2301.

Violle, C., Navas, M.-L., Vile, D., Kazakou, E., Fortunel, C., Hummel, I. & Garnier, E. (2007) Let the concept of trait be functional! Oikos, 116, 882-892.

Violle, C., Reich, P. B., Pacala, S. W., Enquist, B. J., & Kattge, J. (2014). The emergence and promise of functional biogeography. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 13690-13696.

Weiher, E. & Keddy, P. (2001) Ecological assembly rules: perspectives, advances, retreats, Cambridge University Press, Cambridge.

Weiher, E. & Keddy, P.A. (1995) Assembly rules, null models, and trait dispersion: new questions from old patterns. Oikos, 74, 159-164.

Wright, I.J., Reich, P.B., Westoby, M., Ackerly, D.D., Baruch, Z., Bongers, F., Cavender-Bares, J., Chapin, T., Cornelissen, J.H.C., Diemer, M., Flexas, J., Garnier, E., Groom, P.K., Gulias, J., Hikosaka, K., Lamont, B.B., Lee, T., Lee, W., Lusk, C., Midgley, J.J., Navas, M.-L., Niinemets, Ü., Oleksyn, J., Osada, N., Poorter, H., Poot, P., Prior, L., Pyankov, V.I., Roumet, C., Thomas, S.C., Tjoelker, M.G., Veneklaas, E.J. & Villar, R. (2004) The worldwide leaf economics spectrum. Nature, 428, 821-827.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (27.04.2015)

1. Úvod do studia ekologických vlastností - Vlastnosti vs. funkční vlastnosti, proč jsou ekologické vlastnosti (traits) důležité v ekologickém výzkumu, historie studia ekologických vlastností.

2. Variabilita v ekologických vlastnostech & funkční biogeografie - Vnitro- a mezi-druhová variabilita v ekologických vlastnostech, typy vlastností, odhady ekologická specializace, SSI, Eltonův koncept niky, prostorová distribuce ekologických vlastní, filtry prostředí, regionální vs. ekologický druhový pool, testování hypotéz pomocí velkoškálových dat o rozšíření.

3. Funkční diversita (FD) - koncept FD, rozdíly od taxonomických měřítek biodiversity, metodické přístupy, mnohorozměrné odhady FD, dostupné zdroje v R, prostorová distribuce FD.

4. Fylogenetická diversita (PD) - využití fylogeneze místo vlastností, kdy je to možné a kdy ne, jak můžeme testovat konservatismus vs. konvergenci v ekologických vlastnostech a co to znamená.

5. Vztahy mezi různými aspekty biodiversity - vztah FD k druhové bohatosti a PD, co lze zjistit z rozdílů, sampling effect, nulové modely, případové studie.

6. Utváření společenstev, filtry prostředí a metodologické problémy - Význam kompetice vs. prostředí v utváření společenstev, „trait over-dispersion, under-dispersion“: proč je složité je testovat a interpretovat, Vnitro- vs. mezi-druhová variabilita v ekologických vlastnostech.

7. Ekologické vlastnosti v ekologii rostlin - klíčové ekologické vlastnosti rostlin a jejich ekologické interpretace, vliv vlastností rostlin na procesy v ekosystémech (uhlík, voda, cyklus živin), přehled dostupných databází vlastností a základní manipulace s nimi.

8. Ekologické vlastnosti v ekologii živočichů - klíčové ekologické vlastnosti živočichů a jejich ekologické interpretace, přehled dostupných databází vlastností, případové studie o utváření společenstev podél gradientů prostředí.

9. Ekologické vlastnosti v ochraně přírody - Jak mohou ekologické vlastnosti pomoci v ochraně přírodních prostředí, prostorové a časové změny v FD, horká místa FD, homogenizace společenstev, FD a udržování ekologických procesů a služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK