PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Polar Ecology - MB162P27
Anglický název: Introduction to Polar Ecology
Český název: Úvod do polární ekologie
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Elster, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Josef Elster, CSc.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Mgr. Matěj Pokorný
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (23.10.2019)
Úvod do polární ekologie přináší základní přehled o environmentální biologické diverzitě a adaptacích organismů na prostředí polárních ekosystémů. Seznamuje se všemi základními vědeckými obory, které se uplatňují při ekologickém výzkumu polárních oblastí. Přednášející mají dlouholetou zkušenost s terénním výzkumem v Arktidě i v Antarktidě.
Pokud se nepřihlásí žádný zahraniční student, bude vyučováno v češtině!
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (07.09.2014)

Avila-Jimenez ML et al. (2010) Overwintering of terrestrial Arctic arthropods: the fauna of Svalbard now and in the future. Polar Research 29: 127-137.

Beyer L. and Boelter M. (eds.) (2002) GeoEcology of Terrestrial Oases Ecological Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.

Callaghan TV et al. (2005) Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems 243 - 353. Arctic Climate Impact Assessment.  CambridgeUniversity Press pp. 1039.

Campbell B, Claridge GGC (1987) Antarctica: soils, weathering processes and environment. Cambridge.

       CaptusUniversity Press.  Toronto.  268 pp..

Chapin, S.F. Jefferies, R.L. Raynolds J. Shaver, G.R and Svoboda J. (1992) Climatic Change and Arctic Ecosystem Response.  The role of Ecophysiology.  Academic Press 469 pp.

Crawford RMM (1989) Plant studies to survival. Blackwell Scientific Publications.

Crawford RMM (2008) Plants at the margins. Ecological limits and climatic change. CambridgeUniversity press.

Davie T (2008) Fundamentals of hydrology. London : Routledge, 200 s.

DeWalle DR and  Rango A (2008) Principles of Snow Hydrology, CambridgeUniversity Press; 420 s.

Elias SA (Ed.) (2006) Encyclopedia of Quaternary Science.

Elverland E. (2008) The Arctic System. Norvegian Polar Institute, 203 pp.

Evans DJA and Benn DI (2004) A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments. 266 p.,

Fogg GE (1998) The biology of polar habitats. OxfordUniversity Press, Oxford

French HM (2007) The Periglacial Environment. Third Edition. 478 p., Wiley, Chichester

Friedmann EI (ed.) (1993) Antarctic microbiology. Wiley-Liss, NewYork

Fuller B,  Lane N. and Benson EE (eds.) (2004) Life In The Frozen State. Taylor and Francis, London, pp. 111- 149.

Gale SJ, Hoare PG (1991) Quaternary Sediments. Petrographic Methods for the Study of Unlithified Rocks. 323 p., Belhaven, London

Gulliksen B. and Svensen E. (2004) Svalbard and Life in the Polar Oceans. Norvegian Polar Institute, 65 pp.

Hubbard B. and Glasser N. (2005) Field Techniques in Glaciology and Glacial geomorphology. 400 p., Wiley, ISBN 0-9544060-2-8, 608 pp

Kovac KM and Lydersen C. (2006) Birds and Mammals of Svalbard. Norvegian Polar Institute, 203 pp

Last WM et al. (2001) Tracking Environmental Change Using LakeSediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators.

Last WM. Et al. (2001) Tracking Environmental Change Using LakeSediments. Volume 4: Zoological Indicators.

Moen FM. and Svensen E. (2004) Marine Fish & Invertebrates of Northern Europe KOM Forlag, 608 pp

Netopil R. (1984) Fyzická geografie. I., Hydrologie, limnologie, oceánografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 258 s.

Pielou EC (1992) After the Ice Age: The Return of Life to Glaciated North America. The University of Chicago Press (Google books)

Pielou EC (1994) Naturalists guide to the Arctic. The University of Chicago Press (Google books)

Singh P. (2001) Snow and Glacier Hydrology, Springer, 756 s.

Svoboda, J. and Freedman, B.  (1994)  Ecology of a polar oasis, Alexandra Fiord. 

Tedrow JCF (1977) Soils of the polar landscapes. RutgersUniversity Press, New

Tucker ME (2003) Sedimentary Rocks in the Field. Third Edition. 234 p., Wiley, Chichester

Vincent WF (1988) Microbial ecosystem of Antarctica. CambridgeUniversity Press,

Vincent WF, Laybourn-Parry J. (eds.) (2008) Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. Oxford University Press.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (23.10.2019)

Písemná zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (07.09.2014)
 1. Vznik a vývoj polárních oblastí (desková tektonika, ledové epochy, fosilie jako doklady změn klimatu a prostředí). Historie objevování a výzkumu polárních oblastí. DN

 2. Střídání glaciálních a interglaciálních období (astronomické a pozemské faktory ovlivňující střídání studených a teplých období), změny oceánické a atmosférické cirkulace, vznik a vývoj zalednění polárních oblastí, proxy data z ledovcových jader, základy glaciologie a typologie ledovců, hydrologický cyklus. DN

 3. Klima polárních oblastí (rozložení a cirkulace vzduchových hmot, chody teplot a srážek, ozonová anomálie, mikroklima a vegetační mikroklima polárních území, změny klimatu polárních oblastí, metody studia současného a dřívějšího klimatu). DN + někdo další na mikroklima a vegetaci

 4. Horniny a půdy (vznik a vývoj periglaciálního prostředí, permafrost, činná vrstva, podzemní led, periglaciální procesy - regelace, mrazové zvětrávání, třídění a vzdouvání, svahové procesy, působení sněhu a vegetace, půdní krusty, kryptoendolitická společenstva). DN

 5. Srovnání ekosystémů arktické a antarktické oblasti (výměna energie mezi mírným pásmem a arktickou/antarktickou oblastí, šíření organismů na odledněná území).

 6. Ekologie oceánů a moří polárních oblastí (mořské proudy, polynie, antarktická divergence a konvergence, produktivita mořského polárního ekosystému, bentická a pelagiální společenstva, život v mořském ledu, primární a sekundární producenti polárních moří, paraziti a symbionti mořských bezobratlých a obratlovců).

 7. Sladkovodní ekosystémy (jezera, mokřady, potoky a řeky, život na povrchu ledovců, kryokonity, typy jezer v polárních oblastech a jejich geneze, potravní sítě v jezerních ekosystémech a porovnání Arktidy a Antarktidy).

 8. Sinice a řasy a jejich adaptace na prostředí polárních ekosystémů (dominantní taxonomické skupiny v jednotlivých typech prostředí, adaptace na extrémní prostředí, psychrofilní a psychrotrofní druhy, endemismus).

 9. Vyšší rostliny a jejich adaptace na prostředí polárních oblastí (tundra, hranice lesa, délka vegetační doby, polární poušť, rašeliniště, antarktická rostlinná společenstva, vývoj vegetace v postglaciálu, fytogeografie, morfologické a fyziologické adaptace rostlin).

 10. Živočichové a jejich adaptace na prostředí polárních oblastí (průřez hlavními skupinami terestrické, sladkovodní a mořské fauny, metabolické a fyziologické adaptace, potravní pyramidy v různých prostředích, autochtonní - alochtonní zdroje živin, vztahy k primárním producentům a mezi jednotlivými skupinami živočichů v rámci potravních řetězců).

 11. Zranitelnost polární přírody a právní ochrana (Antarctic Treaty, Svalbard Treaty - principy ochrany přírody v Arktidě a Antarktidě).

 12. Organizace vědeckého výzkumu polárních oblastí. Původní obyvatelé Arktidy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK