PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekologie a biologie synantropních členovců - MB162P16
Anglický název: Ecology and biology of synantropic arthropods
Český název: Ekologie a biologie synantropních členovců
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jan Hubert, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (29.10.2019)
Přednáška se zabývá soužitím člověka a členovců. Posluchači získají přehled o základních biotopech, které člověk ve městech členovcům nabízí, a o skupinách, které tato prostředí obývají. Současně bude diskutován význam jednotlivých druhů ve smyslu jejich škodlivosti (či prospěšnosti).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (29.10.2019)

Marzluff, J.; Shulenberger, E.; Endlicher, W.; Alberti, M.; Bradley, G.; Ryan, C.; ZumBrunnen, C.; Simon, U. (Eds.). 2008. Urban Ecology: An International Perspective on the Interaction Between Humans and Nature, XXVI, 808 p.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Jan Hubert, Ph.D. (09.04.2012)

Ústní zkouška. Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (06.05.2011)

• Urbánní entomologie a arachnologie jako významný podobor urbánní ekologie. Návaznosti na

medicinální entomologii, lesnickou, zemědělskou a forenzní entomologii a ekologii. Soužití členovců a člověka

během jeho evoluce, hmyz infestující příbytky nomádů, paleolitických lovců prvních zemědělců a městská

prostředí, skladištní škůdci v hrobech faraónů a roztoči v mumiích.

• Rozvoj městských prostředí a tvorba specifických biotpů. Antropogení prostředí, jak se liší od "přírodních

biotopů". Fyziologické a biologické preadaptace a adaptace umožňující synantropním členovcům úspěšně

kolonizovat městské prostředí, lidská obydlí a specifické mikrohabitaty v domácnostech (např. skladované

potraviny, pelechy domácích mazlíčků, kuchyně, otevřené nádrže na vodu, hnůj a další).

• Status škůdce v prostředí člověka, nechtění narušitelé, ohrožení zdraví (alergie, žihadla, pokousání,

entomofóbie, klamy a bludy způsobené hmyzem). Význam členovců jako producentů alergenů,. Dynamika výskytu,

produkce a degradace alergenů a jejich detekce.

• ZOO v bytě: aneb co nám leze ze spíže a odjinud. Přehled ekonomicky a medicinálně významných

synantropních členovců: pavouci, roztoči, pisivky, rybenky, štěnice, vši, švábi, brouci, vosi, mravenci, blechy, moli,

komáři a mouchy. Metody monitoringu a detekce některých skupin. Rozšířené ZOO a botanické zahrady v bytě,

interakce členovců s plísněmi a mikroorganismy a jejich role v přenosu lidských patogenů nebo jiných zdravý

škodlivých mikroorganismů.

• Co obnáší kontrola hmyzu v urbálním prostředí, DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace), lidské

aspekty a faktory ovlivňující kontrolu hmyzu v domácnostech. Synantropní hmyz jako modelový organismus.

Praktická část: Exkurse do laboratoří a chovů na oddělení ochrany zásob a bezpečnosti skladovaných produktů,

kde budou praktické ukázky chovů významných snynatropních členovců.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK