PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunologie parazitárních nákaz II - MB160S70
Anglický název: Parasite Immunology II
Český název: Imunologie parazitárních nákaz II
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: 6
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Anotace
Kurz tematicky navazuje na předmět Parasite Immunology - MB160P75E (původně v české variantě Imunologie parazitárních nákaz - MB160P35), ale jeho zápis/splnění není podmínkou. Předpokládá se předchozí absolvování základních přednášek z imunologie (MB150P14B) a parazitologie (MB160P25 nebo MB160P57). Kurz je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů. Seminář se otevírá při minimálním počtu 6 zapsaných studentů.

● CÍL KURZU: Seznámit studenty s vybranými imunoparazitologickými tématy a rozvíjet u studentů schopnost kritického čtení a hodnocení odborných publikací. Studenti si také vyzkouší přípravu přednášky krátkého formátu a účast v diskuzi v rámci tematicky uceleného bloku.

● STRUKTURA KURZU: Kurz je rozdělen do 6 tematických bloků po 2 lekcích, celkem tedy 12 lekcí. V rámci jednoho bloku je první lekce, vedená pedagogem, věnována všeobecnému úvodu do vybraného tématu. Druhá lekce probíhá formou studentských příspěvků (15–20 minut) prezentujících recentní publikace k danému tématu. Výběr publikací je v rukou studentů, podléhá však ověření a schválení pedagogem. Prezentované publikace jsou s předstihem rozeslány všem účastníkům. Po prezentaci následuje diskuze (10–15 minut) s aktivní účastí studentů. Při jedné lekci jsou obvykle prezentovány 1-3 studentské příspěvky (v závislosti na počtu zapsaných studentů). Studenti se střídají tak, aby v rámci kurzu každý připravil alespoň 1 příspěvek.
Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (01.09.2023)
Literatura

Recentní odborné publikace v kvalitních vědeckých časopisech zabývající se imunoparazitologickou tematikou. 

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.01.2021)
Požadavky ke zkoušce
Zápočet je udělen na základě minimálně 80% účasti, vyplňování průběžných kvízů, prezentace alespoň 1 odborné publikace a aktivního přístupu při diskuzích.
Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (15.02.2024)
Sylabus

Témata plánovaná pro letní semestr 2024

  • Parazity indukovaná imunomodulace a jejích biomedicínský potenciál
  • Parazitární neuroinfekce: imunitní odpověď hostitele a vztah k neurologickým onemocněním
  • Extracelulární váčky parazitů a jejich vliv na imunitní systém hostitele
  • Imunita zvířecích hostitelů (leishmanie-psi, trypanozomy-dobytek, plazmodium-ptáci)
  • Koinfekce (malarie x HIV x leishmanióza)

 (Program se může s ohledem na aktuální situaci (vývoj v oboru, hostující přednášející) změnit. )

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (09.01.2024)
Vstupní požadavky

Kurz předpokládá orientaci v parazitologii a imunologii* v rozsahu základních přednášek (MB160P25 nebo MB160P57, MB150P14B). Výhodou je také předchozí absolvování předmětu Imunologie parazitárních nákaz (MB160P35). 

*Přehled základních imunologických pojmů, jejichž znalost je očekávána, je k dispozici na https://docs.google.com/document/d/15QVq6YIE8auphcjQsktyz32bF6wAuY4v4CmxJK1lBi4/edit?usp=sharing. 

Poslední úprava: Macháček Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK