PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář oboru Parazitologie - MB160S24
Anglický název: Seminars in parasitology
Český název: Odborný seminář oboru Parazitologie
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SEMINÁŘE KATEDRY PARAZITOLOGIE 2017 ZIMA.pdf RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
stáhnout Semináře katedry parazitologie 2018 zima...pdf RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (28.05.2019)
Na semináře jsou zváni odborníci, kteří posluchače seznámí s různými oblastmi parazitologie, od základního výzkumu až po praktické využití v medicíně humánní i veterinární.
Studenti magisterského a doktorského studia v rámci seminářů referují v průběhu studia o stavu svého projektu a pravidelně se zde představují nově zadaná témata bakalářských prací.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (28.05.2019)

Účast na semináři - povoleny jsou pouze tři absence.

 Studenti bakalářského studia, kteří mají zájem o vypracování bakalářské práce na katedře parazitologie, jsou povinni v rámci seminářů představit téma své bakalářské práce v 5 minutové prezentaci. Většinou se jedná o poslední seminář zimního semestru. Plénum katedry (pedagogové) následně schvaluje vybrané téma.

 Studenti magisterského studia (NPARA) jsou povinni přednést v rámci seminářů referát o stavu své diplomové práce. Délka prezentace je 10-15 minut + diskuze. Prezentace většinou probíhají v zimním semestru druhého ročníku studia.

 Studenti doktorského studia (X4PARP) jsou povinni přednést v rámci seminářů referát o stavu své dizeratční práce. Délka prezentace je 20 minut + diskuze. Prezentace většinou probíhají v letním semestru třetího ročníku studia.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. (30.01.2018)

viz přiložený soubor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK