PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Parasitology - MB160P66
Anglický název: Parasitology
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: základní
Vysvětlení: This subject is meant for Erasmus students.
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Mgr. Tomáš Macháček
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. (24.10.2019)
Předmět je určen pro studenty programu Erasmus.
Úvodní kurz parazitologie představuje studentům stručný přehled parazitických protist, helmintů a členovců, s důrazem na jejich fylogenetické vztahy, životní cykly, způsoby přenosu a strategie přežití. Zaměřuje se zejména na důležité zástupce lidských a hospodářsky významných zvířecích parazitů ve spojení působenými chorobami, popisem epidemiologie a patogenity.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. (24.10.2019)

Ke studiu budou k dispozici pdf prezentace a doporučené články a kapitoly z knih. Vše je v angličtině dostupné přes Moodle systém (MB160P66 Parasitology for Erasmus students). Po zalogování uživatelským jménem a heslem pro SIS je potřeba pouze najít příslušný kurz. 

Dokumenty jsou chráněny heslem, které studenti obdrží během přednášek. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. (11.05.2020)

Zkouška se uskuteční formou bodovaného online testu pres Moodle

 

Nejbližší termín zkoušky bude vypsán až po odpřednášení poslední z přednášek

Termíny (obvykle 3-4) budou stanoveny přes SIS a avizovány e-mailem (obvykle týden až dva před koncem kurzu)

Nejdůležitějším zdrojem informací pro zkoušku budou jednotlivé přednášky, kde si studenti mohou osobně ujasnit některé nejasnosti v probírané látce přímo s vyučujícím. Prezentace budou dostupné s heslem přes Moodle. Během přípravy na zkoušku je vhodné se zaměřit  na důležité lidské parazity, jejich životní cykly, zeměpisné rozšíření, mechanismus přenosu a působené patologie, spojitosti mezi vektory a patogeny, základní biologii velkých skupin parazitů a základní evoluční vztahy mezi nimi. 

Výsledky zkoušky budou umístěny do SISu a oznámeny e-mailem obvykle jeden až dva dny po uskutečnění zkoušky. 

 

 

Rules for the TEST

 

The online test in Moodle will be opened for the first attempts continuously from 12. 5. 2020 to 12. 7. 2020.  Number of students enrolled is not restricted, time and the date is not limited, you can make the test whenever you want.

 

Each student will have three attempts to pass the exam. First attempt is freely opened, second and third will be available in Moodle after the individual consultation of previous results of the test via e-mail with the garant Jana Bulantová (bulantov@natur.cuni.cz) and will be password protected. Following attempts will be opened not earlier than 5 days after the previous. Second and third attempt will be opened only for students who have failed for the first time.

 

The test consists of 30 questions; you can reach 1 point for each completely correctly answered question. Each question has minimal 1 correct answer, more than one answer can be correct. There are no minus points, but any incomplete/partially correct answer will be considered as incorrect with zero points.

 

The time for completing the test is 45 minutes.

 

During the test you should not use any materials (presentations from lectures, literature, your own materials, internet etc.)

 

Prior to opening the test, you need to confirm that it will be completed only by you, without advices of other people, internet resources, materials provided for the course etc. It can be done by filling the Students statement in Moodle. Without confirmed statement, you will not be able to open the test. Please, be fair to yourself and your colleagues even in these difficult times.  

 

Scoring of the test is based on the system: „all or nothing“

 

Completely correct answer – 1 point

Partially correct answer – 0 point

Incorrect answer – 0 point

Blank test question – 0 point

There are no minus points

 

Results will be available immediately after the attempt with grade scale written below and will be filled to the SIS by me minimal once in the week. Students with failed test will contact me (bulantov@natur.cuni.cz) for e-mail consultation of the results and will receive password for the next attempt.

 

Grade scale

30 – 26 points – A (1)

25 – 21 points – B (2)

20 – 15 points – C (3)

Less than 15 points – D (4) failure

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. (30.03.2020)

Parasitologie MB160P66 (základní kurz pro studenty Erasmu)

Semestr: 17.2. 2020 – 14.5.2020
VÝUKA ZAČÍNÁ: 24. února 2020
Přednášky budou probíhat v posluchárně parazitologie (katedra parazitologie, 1. suterén, Viničná 7, Praha 2) každé pondělí od 12:20, přednášky budou trvat 90 min.

 

Předběžný program:

ÚVOD DO PARAZITOLGIE, PARASITISMUS JAKO STRATEGIE 

I. - 24. 2. – Doc. Votýpka

      

MEDICÍNSKY VÝZNAMNÍ HELMINTI: BIOLOGIE A ONEMOCNĚNÍ I. - IV. 

I – 2. 3. - Mgr. Macháček (Obecný úvod)

II – 9. 3. - Dr. Mikeš (Trematoda) 

III – 16. 3. - Dr. Mikeš (Cestoda) CANCELED

IV – 23. 3. - Dr. Mikeš (Nematoda) CANCELED

 

MEDICÍNSKY VÝZNAMNÁ PROTISTA: BIOLOGIE JEJICH BUŇKY A ONEMOCNĚNÍ I. - III. 

I – 30. 3. - Prof. Tachezy (Evoluce a taxonomie parazitických protist) CANCELED

II – 6. 4. - Doc. Hrdý (Améby a metamonády) CANCELED

13. 4. – Velikonoční prázdniny

III – 20. 4. - Dr. Doležal (Malárie a toxoplasmóza) CANCELED

 

MEDICÍNSKY VÝZNAMNÍ ČLENOVCI: BIOLOGIE A PŘENÁŠENÉ CHOROBY I.-III. 

I – 27. 4. – Dr. Dvořák (Vektoři)

II – 4. 5. - Dr. Dvořák (Diptera)

III – 11. 5. – Dr. Dvořák (Příjem krve u členovců) 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK