PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná protistologie - MB160P63
Anglický název: General protistology
Český název: Obecná protistologie
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.protistologie.cz
Garant: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (12.02.2015)
Přednáška navazuje na MB160P62 Protistologii a klade si dva základní cíle: (1) rozšířit vybraná témata obecné protistologie,
(2) sledovat soudobé dění ve výzkumu jednobuněčných eukaryot. Přednáška je
určená pro studenty magisterského a doktorského studia.
Prvních 11 lekcí proběhne formou přednášek pokrývajících následující témata: genomy protistů a jejich evoluce,
nejvyšší klasifikace eukaryot, symbiózy, laterální genový přenos, semiautonomní organelly, metabolické zvláštnosti,
buněčný cyklus, pohlavní rozmnožování a druhovost u protistů. Poslední lekce proběhne formou studentských referátů a
následné diskuse o aktuálních významných článcích z oboru.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (04.08.2011)

Katz LA a Bhattacharya D: Genomics and Evolution of Microbial Eukaryotes. Oxford University Press 2006

Leadbeater BSC a Green JC: The Flagellates, unit, diversity and evolution.Taylor and Francis 2000

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (16.12.2011)

Podmínkou absolvování předmětu je odevzdání eseje a prezentace jeho obsahu a získání minimálně 50% bodů ze závěrečné písemné zkoušky (10 otázek).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (17.02.2020)

Rozpis přednášek 2020:

17. 2. Nuclear genomes of protists (Hampl)

24. 2. Symbioses of protists (Čepička)

2. 3.   Horisontal gene transfer in protists (Hampl)

9. 3.    Semiautonomous organelles (Čepička)

16. 3. Multicellularity (Čepička)

23. 3. Feeding of protists (Hampl)

30. 3. Metabolic peculiarities of protists (Hampl)

6. 4.    Cycles in protist cells (Čepička)

20. 4. Movement by flagellum and life in the microworld (Hampl)

27. 4. Other ways of movement (Hampl)

4. 5.    Diversity of protist at various levels (cryptic species, discoveries of new groups, flagship species etc.) (Čepička)

11. 5. Presentation of student essays

 

Podmínky k absolvování kurzu:
1.Sepsání eseje na dohodnuté téma (rozsah minimálně 2 strany A4, písmo 12, řádkování 1)
2.Prezentace tohoto eseje na 9. přednášce, rozsah prezentace 10 minut.
3.Úspěšné napsání krátké písemné zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK