PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evoluční a ekologická parazitologie - MB160P49
Anglický název: Evolutionary and ecological parasitology
Český název: Evoluční a ekologická parazitologie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~flegr/evolparas/pozadavky.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Mgr. Martin Hůla, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Mgr. Martin Hůla, Ph.D.
RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Anotace -
Cíl: seznámit posluchače se základy evoluční a teoretické parazitologie.
Obsah:
Metody a principy teoretické parazitologie,
Definice parasita a různé formy parasitismu.
Základní parametry teoretických modelů vývoje parasitární nákazy (základní reprodukční konstanta R0, práh kritické hustoty. Význam těchto parametrů v epidemiologii a v mikroevoluci parazitů. Hustotně a frekvenčně závislá efektivita přenosu nákazy).
Hostitelská specificita (příčiny a důsledky, indexy hostitelské specificity, longitudiální gradient hostitelské specificity).
Vlivy existence parasitismu na průběh biologické evoluce (hypercykly, vznik sexuality, udržování sexuality, vznik druhovosti, vznik eukaryotické buňky).
Vliv parasitů na ekologii populací a společenstev, (regulace velikosti hostitelské populace parasitem, parasitem zprostředkované interakce mezi hostitelskými druhy)
Rychlost evoluce parasitického druhu, zvláštnosti koevolučníhu zápasu mezi parasitem a hostitelem.
Ekologie parasitických druhů (prostorová a časová distribuce zdrojů, predikovatelnost a diversita prostředí, mobilita parasitů, pohlavní dimorfismus a pohlavní index).
Agregovanost parasitů (příčiny, biologické důsledky, způsoby měření).
Parasitosa jako nemoc, persistence v populaci, vývoj rezistence, vývoj tolerance.
Vývoj virulence (podstata virulence, mechanismy, trade offs, virulence jako altruistické chování, vliv způsobu přenosu, vliv existence superinfekcí, válka a nemocnice a vývoj virulence, mutabilita a virulence).
Kladogeneze v systémech parasit-hostitel (korelace kladogenese parasitů a jejich hostitelských taxonů, Fahrenholzovo pravidlo, Manterova pravidla, mechanismy speciace parasitických druhů.
Anagenetické procesy u parasitických druhů, (regresní evoluce u parasitů, plasticita jednotlivých kategorií znaků, změny velikosti a změny parametrů životního cyklu).
Parasitismus a pohlavní výběr, (hypotézy Dobrých genů, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, hypotéza imunologického handicapu).
Vliv parasita na fenotyp hostitele (Teorie rozšířeného fenotypu, vliv parasita na morfologii, fyziologii, imunitu, chování hostitele).

Kurz je možno absolvovat i bez fyzické účasti na přednáškách, všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a sylabu jsou k dispozici na mém webu https://web.natur.cuni.cz/flegr/index.php.
Poslední úprava: Joseph Jacques, Mgr., Ph.D. (25.08.2020)
Literatura
 • Flegr J. Syllabus evoluční a teoretické parasitologie pdf
 • Flegr J. Evoluční biologie, Academia Praha, 2005 (příslušná kapitola)
 • Flegr J., Svobodová M. Ekologická a evolucní parazitologie (kapitola z Paraziti a jejich biologie, Volf & Horák)
 • Flegr J. Evolutionary parasitology, in Potter 2006 pdf
 • Begon M., Harper J.L., Townsend,C.R Ekologie jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství University Palackého, Olomouc 1997.

Pro podrobnější studium (nad rámec přípravy ke zkoušce):

 • Barnard C.J. a Behnke E.J.M. Parasitism and behaviour, Taylor & Francis, 1990
 • Brooks, D.R. a D.A. McLennan. Parascript: Parasites and the Language of Evolution. Smithsonian, Inst. Univ. Press, Washington, DC. 1993.
 • Hamilton, W.D. and Howard, J.C. (eds.) Infection, polymorphism and evolution. Chapman & Hall, London.
 • Poulin R. Evolutionary Ecology of Parasites: From Individuals to Communities. Chapman & Hall, 1998
 • Price P.W, Evolutionary Biology of Parasites Princeton Univ. Press, Priceton 1980.
 • Ewald P. W. The evolution of infectious disease. Oxford University Press, Oxford, 1994.
 • Begon M., Harper J.L., Townsend,C.R Ekologie jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství UniveUniversity Palackého, Olomouc 1997.
 • Combes C. Parasitism. The ecology and evolution of intimate interaction. The University of Chicago Press, Chicago, 2001
 • Moore, J. Parasites and the behavior of animals. Oxford University Press, Oxford 2002
Poslední úprava: Flegr Jaroslav, prof. RNDr., CSc. (25.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky jsou specifikovány zde: https://web.natur.cuni.cz/flegr/evolparas.php

Poslední úprava: Flegr Jaroslav, prof. RNDr., CSc. (25.03.2019)
Sylabus

Kompletní syllabus je dostupný na těchto webových stránkách
http://www.natur.cuni.cz/~flegr/evolparas/Syllevpar.doc


Poslední úprava: Flegr Jaroslav, prof. RNDr., CSc. (25.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK