PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopická technika - MB160C45
Anglický název: Microscopic techniques
Český název: Mikroskopická technika
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: 235
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Aleš Benda, Ph.D.
Mgr. Markéta Dalecká
RNDr. Miroslav Hyliš, Ph.D.
RNDr. Lenka Koptašiková
Mgr. Marie Olšinová, Ph.D.
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ostatní předměty
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.08.2019)
Cílem praktik je teoreticky i prakticky seznámit studenty se základními druhy mikroskopie - světelnou, fluorescenční a elektronovou - a jejich modifikacemi.

Jedná se o praktická cvičení sestávající z pěti bloků, z nichž každý trvá 3-4 hodiny. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků a odevzdání protokolů či splnění testů. Na výuce se podílí mnoho pedagogů z různých kateder a konání jednotlivých bloků je podle časových možností učeben rozeseto po celém semestru. Rozpis termínů a zápis do paralelek na jednotlivé bloky najdete ve fakultním systému Moodle (Moodle pro výuku 2). Kromě zápisu do paralelek, studijních materiálů a informací Moodle nabízí možnost diskuzních fór, kam můžete například klást dotazy, které by mohly zajímat i ostatní studenty. Navíc skrze Moodle budete také odevzdávat elektronické protokoly či plnit testy. Kurz naleznete pod odkazem elearningový kurz (vpravo nahoře na této stránce) nebo přes: Moodle pro výuku 2/ Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45
Klíč k zápisu do Moodlu zní "Mikroskop-2019" a hlásit se budete moci od 16. září 2019.

!!!Předmět Mikroskopická technika ale musíte mít především zapsán v systému SIS!!! Kdo nemá předmět zapsán v SIS, nemůže dostat zápočet!!! Moodle slouží jen k zápisu na paralelky!!!

Na paralelku, kam se zapíšete, ve vlastním zájmu opravdu přijďte. Kapacita místností a přístrojů nám nedovoluje přidávat další paralelky, takže je velmi omezená možnost absenci nahradit v jiném termínu. Pokud opravdu z vážných důvodů nemůžete dorazit, smažte svou účast co nejdříve, aby se mohli zapsat Vaši kolegové. Na cvičení (kromě bloku 4) si přineste laboratorní plášť, přezůvky, nelinkovaný sešit a obyčejnou tužku.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte se na nás obrátit, většinu problémů dokážeme vyřešit. Případné dotazy adresujte na sadlovaj@natur.cuni.cz.

Těšíme se na shledanou.

Za kolektiv cvičení
Jovana Sádlová


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.02.2019)

Studijní materiály naleznete v Moodle kurzu na:
Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Study materials are in the Moodle on:

Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.02.2019)


Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků praktik a odevzdání protokolů či testů - na papíře (blok 1) či elektronicky (blok 2-4)

Active participation on all five parts of the course is necessary. The credit is given after finalization of all the protocols in paper or electronical form (part 1 and parts 2-4, respectively).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (02.09.2019)

Praktikum je rozděleno na pět částí: 

1. Světelná mikroskopie (Sádlová, Spitzová, Vojtková, Majer, Bečvář, Šmídová)
Student se seznámí s teorií týkající se světelné mikroskopie, základy práce se světelným mikroskopem a s přípravou nativních a barvených preparátů (barvení Giemsa-Romanowski, anilinovou modří a nativní barvení alizarinem). Pozorovanými objekty jsou prvoci z různých skupin a cerkárie motolic. 

2. Speciální světelná a fluorescenční mikroskopie (Sádlová, Spitzová, Vojtková, Majer, Bečvář, Šmídová)
Student se seznámí s teorií týkající se kontrastů ve světelné mikroskopii (fázový kontrast, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, Hoffmanův kontrast), fluorescence a principu fluorescenčního a konfokálního mikroskopu. Prakticky si vyzkouší práci s fázovým kontrastem a fluorescenčním mikroskopem včetně přípravy preparátů. 

3. Elektronová mikroskopie (Juračka, Sacherová, Hyliš)
Student se seznámí s teorií elektronové mikroskopie a se základními postupy při přípravě preparátů. Bude si moci vyzkoušet práci se skenovacím a transmisním elektronovým mikroskopem ve specializované laboratoři elektronové mikroskopie včetně přípravy jednoduchého preparátu.

4. Zpracování a analýza obrazu v mikroskopii (Albrechtová, Soukup a kol.)
V této části se student seznámí se základy digitalizace a zpracování obrazu, prezentace obrazu a základními fázemi a operacemi analýzy obrazu. Praktická cvičení jsou prováděna v programu Image J (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA; URL: http://imagej.nih.gov). Více na webových stránkách Bloku 4.

5. Pokročilá fluorescenční a elektronová mikroskopie - exkurze do servisní laboratoře zobrazovacích metod BIOCEV (Benda a kol.)

Studentům budou vysvětleny formou přednášky přínosy a stručné principy pokročilých mikroskopických metod (super-resoluce, funkční zobrazování (FLIM), korelativní světelná a elektronová mikroskopie (CLEM)) s následnou exkurzí do servisní laboratoře a představením jednotlivých přístrojů (STED mikroskop, STORM and SIM mikroskop, MP mikroskop, FLIM mikroskop, SEM mikroskop).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK