PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (23.08.2023)
Předmět bude vyučován převážně prezenčně (bloky 1,2,3 a 5), pouze blok 4 (zpracování a analýza obrazu) se bude učit částečně distančně.

Cílem praktik je teoreticky i prakticky seznámit studenty se základními druhy mikroskopie - světelnou, fluorescenční a elektronovou.

Jedná se o praktická cvičení doplněná teoretickým výkladem, která probíhají v pěti blocích, z nichž každý trvá 3-4 hodiny (obsah jednotlivých bloků je rozepsán níže v Sylabu). Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků a odevzdání protokolů či splnění testů. Na výuce se podílí mnoho pedagogů z různých kateder a konání jednotlivých bloků je podle časových možností učeben rozeseto po celém zimním semestru. Rozpis termínů a zápis do paralelek na jednotlivé bloky proto nelze řešit přes rozvrhové lístky, ale všechny potřebné informace najdete ve fakultním systému Moodle (Moodle pro výuku 2). Kromě zápisu do paralelek, studijních materiálů a informací Moodle nabízí možnost diskuzních fór, kam můžete například klást dotazy, které by mohly zajímat i ostatní studenty. Navíc skrze Moodle budete také odevzdávat elektronické protokoly či plnit testy. Kurz naleznete pod odkazem elearningový kurz (vpravo nahoře na této stránce) nebo přes: Moodle pro výuku 2/ Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Klíč k zápisu do Moodle zní "Mikroskop-2023" a hlásit na paralelky se budete moci od 13. září 2023.

!!! Předmět Mikroskopická technika ale musíte mít především zapsán v systému SIS!!! Kdo nemá předmět zapsán v SIS, nemůže dostat zápočet!!! Moodle slouží jen k zápisu na paralelky!!!

Na blok 1 si přineste nelinkovaný sešit A4 či volné neliknované papíry, obyčejnou tužku, laboratorní plášť, případně (pro své pohodlí) přezůvky. Na paralelku, kam se zapíšete, ve vlastním zájmu opravdu přijďte! Kapacita místností nám nedovoluje přidávat další paralelky, takže je téměř nulová možnost absence nahradit v jiném termínu. Pokud opravdu z vážných důvodů nemůžete dorazit, smažte se v tabulce co nejdříve, aby se mohli zapsat Vaši kolegové.

Pokud narazíte na jakýkoliv problém, neváhejte se na nás obrátit:
Obecné dotazy k předmětu nebo bloku 1 a 2: doc. Jovana Sádlová, sadlovaj@natur.cuni.cz
Dotazy k bloku 3: Dr. Veronika Sacherová, vsach@natur.cuni.cz
Dotazy k bloku 4: Prof. Jana Albrechtová, jana.albrechtova@natur.cuni.cz
Dotazy k bloku 5: Dr. Aleš Benda, ales.benda@natur.cuni.czTěšíme se na shledanou.
Za kolektiv pedagogů
Jovana Sádlová

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (25.08.2020)

Studijní materiály naleznete v Moodle kurzu na:
Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (25.08.2020)


Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků praktik a odevzdání protokolů či testů - na papíře (blok 1) či elektronicky (blok 2-4)

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (29.08.2023)

Praktikum je rozděleno na pět částí: 

1. Světelná mikroskopie (Sádlová, Vojtková, Majer, Bečvář, Jelínková, Hammerbauerová, Vajs)
Student se seznámí s teorií týkající se světelné mikroskopie, základy práce se světelným mikroskopem a s přípravou nativních a barvených preparátů (barvení Giemsa-Romanowski, anilinovou modří a nativní barvení alizarinem). Pozorovanými objekty jsou prvoci z různých skupin a cerkárie motolic. 

2. Speciální světelná a fluorescenční mikroskopie (Sádlová, Vojtková, Majer, Bečvář, Jelínková, Hammerbauerová, Vajs)
Student se seznámí s teorií týkající se kontrastů ve světelné mikroskopii (temné pole, fázový kontrast, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, Hoffmanův kontrast), fluorescence a principu fluorescenčního a konfokálního mikroskopu. Prakticky si vyzkouší práci s temným polem, fázovým kontrastem a fluorescenčním mikroskopem.

3. Elektronová mikroskopie (Juračka, Sacherová, Hyliš)
Student se seznámí s teorií elektronové mikroskopie a se základními postupy při přípravě preparátů. Bude si moci vyzkoušet práci se skenovacím a transmisním elektronovým mikroskopem ve specializované laboratoři elektronové mikroskopie včetně přípravy jednoduchého preparátu.

4. Zpracování a analýza obrazu v mikroskopii (Albrechtová, Soukup a kol.)
V této části se student seznámí se základy digitalizace a zpracování obrazu, prezentace obrazu a základními fázemi a operacemi analýzy obrazu. Praktická cvičení jsou prováděna v programu Image J (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA; URL: http://imagej.nih.gov). Více na webových stránkách Bloku 4.

5. Pokročilá fluorescenční a elektronová mikroskopie - exkurze do servisní laboratoře zobrazovacích metod BIOCEV (Benda a kol.)

Studentům budou vysvětleny formou přednášky přínosy a stručné principy pokročilých mikroskopických metod (super-resoluce, funkční zobrazování (FLIM), korelativní světelná a elektronová mikroskopie (CLEM)) s následnou exkurzí do servisní laboratoře a představením jednotlivých přístrojů (STED mikroskop, STORM and SIM mikroskop, MP mikroskop, FLIM mikroskop, SEM mikroskop).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK