PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Parazitologické laboratorní techniky - MB160C34
Anglický název: Parasitological Laboratory Techniques
Český název: Parazitologické laboratorní techniky
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.
RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.09.2019)
Základní laboratorní kurz seznamující s metodami experimentální biologie specificky používanými v parazitologii i v jiných experimentálních oborech. Předmětem praktik je mj. demonstrace a nácvik kultivačních technik, manipulace s laboratorními hlodavci, axenizace a klonování prvoků, příprava nativních a trvalých preparátů pro diagnostiku a cytologii, izolace DNA, ELISA a PCR v diagnostice, příprava a značení preparátů pomocí nepřímé immunofluorescence, izolace rekombinantních proteinů, elektroforetické metody aj. Předmět je vhodný především pro studenty 3. ročníku bakalářského studia, kteří plánují magisterské studium na katedře parazitologie a ještě nemají extenzivní zkušenosti s prací v laboratoři.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (08.10.2014)

studenti dostávají (každý přítomný) na každém praktiku xeroxované návody k úlohám

http://web.natur.cuni.cz/parasitology/vyuka/para_lab_techniky_Hrdy/Parazitol_lab_tech_Hrdy.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)

Aktivní účast na praktiku, maximálně 1 omluvená absence.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (25.10.2019)

Technika suchých nátěrů, manipulace s laboratorní myší

- krevní roztěr, tlustá kapka
- nátěry z kultur prvoků (trichomonády)
- barvení suchých nátěrů metodou Giemsy-Romanowského
- rychlé barvení Dade Diff-Quik
- manipulace s laboratorní myší, pasážování Trypanosoma brucei, Plasmodium berghei
- zmražovací techniky, kryoprezervace prvoků

Fluorescenční barvící metody

- vitální barvení acridinovou oranží
- jaderné barvení Hoechstem nebo DAPI
- fluorescenční sondy citlivé k pH
- značení FITC
- imunofluorescence

Základní kultivační technika

- příprava zásobních roztoků antibiotik
- izolace axenické kultury Tritrichomonas foetus pomocí migrační rourky
- pasážování axenických kultur, zkouška sterility

Klonování

- izolace klonů zřeďovací metodou (Tetrahymena pyriformis)
- izolace klonů metodou mezního ředění (Trichomonas vaginalis)
- izolace klonů bičíkovců z čeledi Trypanosomatidae na agarových plotnách

Kvantitativní práce s prvoky

- práce s Burkerovou počítací komůrkou
- výpočet koncentrace buněk
- kvantitativní nasazení růstového pokusu
- vyhodnocení růstového pokusu

ELISA

- využití v diagnostice
- test na přítomnost protilátek proti Toxoplasma gondii

PCR

- využití v diagnostice
- test na přítomnost lidských patogenů/komensálů
- detekce DNA na gelech
- elektroforetické metody

Příprava a izolace rekombinantního proteinu

- práce s bakteriální kulturou, podmínky indukce a exprese cizorodého proteinu
- izolace proteinu v nativní a denaturované formě afinitní chromatografií
- analýza proteinového vzorku elektroforézou
- elektroforetické metody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK