PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Protozoologické praktikum - MB160C30
Anglický název: Laboratory course of protozoology
Český název: Protozoologické praktikum
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Korekvizity : MB160P37
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (17.02.2020)
Pokročilý laboratorní kurz zaměřený na morfologii, ultrastrukturu a determinaci parazitických prvoků a na speciální techniky používané při výzkumu a diagnostice protozoárních infekcí .

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (21.03.2019)

Odborná literatura:
Aktuální sylaby, schémata a metodické návody průběžně poskytované během kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. (10.01.2012)

Požadavkem zápočtu je účast na praktiku, úspěšné složení závěrečné poznávací zkoušky (mikroskopické preparáty, interpretace fotografií z elektronového mikroskopu)a znalost principu metod prováděných na praktiku.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (17.02.2020)

19. 2.   Úvod, Kinetoplastea I. Návštěva pracoviště elektronové mikroskopie, práce s TEM. Základní ultrastruktura euglenozoí, charakteristiky hlavních skupin. Kultivační pokus s euglenami. „Bodonina“: kultivace, odběr a barvení materiálu z kultur a z infikovaných hostitelů.  

26. 2.   Kinetoplastea II. Jednohostitelská kinetoplastida. Morfologické formy ve vývojových cyklech trypanosomatid. Demonstrace nativů. Pitva infikovaných hostitelů. Barvení dle Wallace a DAPI.

4. 3.     Kinetoplastea III. Patogenní trypanosomy a leishmanie, vektorová a obratlovčí stádia, mikroskopická determinace hlavních zástupců. Izolace krevních forem trypanosom ionexovou chromatografií. Koncentrace trypanosom ve vzorku krve hematokritovou centrifugací.

11. 3.   Diplomonadida a Retortamonadida. Ultrastruktura, demonstrace hlavních zástupů. Giardia - diagnostika, kultivace in vitro, příprava preparátů v anaerobních komůrkách.

18. 3.   Praeaxostyla a Parabasalia. Ultrastruktura, demonstrace kultur, pitvy infikovaných hostitelů. Příprava a fixace preparátů za vlhka. Demonstrace patogenních trichomonád člověka a zvířat. Morfologické rozlišení patogenních a nepatogenních trichomonád člověka.

25. 3.   Patogenní amphizoické améby. Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia. Ultrastruktura,mikroskopické rozlišení. Kultivace akantabéb a naeglerií, flagelární test, barvení trichromem.

1. 4.     Střevní améby člověka. Entamoeba histolytica. Kultivace. Laboratorní diagnostika. Příprava a barvení preparátů hematoxylinem. Mikroskopické rozlišení střevních améb člověka.

8. 4.     Gregariny a Cryptosporidium. Základní ultrastruktura apicomplex a zvláštnosti gregarin a cryptosporidií. Pitva hostitelů infikovaných gregarinami. Detekce oocyst cryptosporidií v nativních preparátech a diagnostické barvení.

15. 4.   Kokcidie: Eimeria, Toxoplasma, Sarcocystis, Frenkelia. Vývojové cykly a ultrastruktura. Určování vývojových stádií kokcidií v histologických preparátech. Demonstrace oocyst.

22. 4.   Protodny

29. 4.   Haemosporida a Piroplasmida.  Ultrastruktura a vývojové cykly. Haemosporina ptáků (Haemoproteus. Plasmodium, Leukocytozoon). Identifikace theilerií a babesií na krevních roztětech a tkáňových otiscích. Původci malárie a jejich mikroskopická diagnostika. Stanovení parazitémie.

6. 5.     Microspora. Ultrastruktura a vývojové cykly základních rodů. Diagnostika a příprava preparátů vybraných druhů z infikovaného hmyzu a korýšů. Demonstrace trvalých preparátů mikrosporidií ryb, savců a člověka. Oportunní mikrosporidiózy člověka a jejich diagnostika. (Dr. M. Hyliš).

13.5.    Ciliophora, Proteromonadida, opakování. Nativní a barvené preparáty nálevníků, barvené preparáty Karotomorpha, Proteromonas, opalinky a Blastocystis. Opakování podle přání studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK