PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Helmintologické praktikum - MB160C28
Anglický název: Practical course in helminthology
Český název: Helmintologické praktikum
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Korekvizity : MB160P33
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (21.03.2019)
Pokročilý laboratorní kurz zabývající se anatomií, morfologií a ultrastrukturou parazitických helmintů, jejich taxonomií, využitím laboratorních modelů a také laboratorní diagnostikou helmintóz. Doporučeno pro studenty ve 3. ročníku bakalářského nebo 1. ročníku magisterského studia. Omezení počtu posluchačů na 14 osob, přednost mají studenti parazitologie. Korekvizitou je přednáška "Biologie helmintů", určitou výhodou je absolvovaný "Systém bezobratlých" a "Histologie".


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (16.04.2012)

Horák a Scholz, Biologie helmintů, Karolinum 1998

Mehlhorn, Encyclopedic Reference of Parasitology, Springer-Verlag, 2001

Thienpont et al., Diagnosing Helminthiasis by Coprological Examination, Janssen Research Foundation, 1986

Harrison, Microscopic Anatomy of Invertebrates, Wiley-Liss, 1991

Ax, Multicellular Animals, Springer-Verlag, 1996

Roberts and Janovy, Foundations of Parasitology, McGraw-Hill, 2005

Peters W and Gilles H.M., A colour atlas of Tropical Medicine and Parasitology, Wolfe Med. Publications, 1977

Miyazaki I., Helminthic Zoonoses, Int. Medical Foundation of Japan, 1991

Garcia L.S. and Bruckner D.A., Diagnostic Medical Parasitology, American Society for Microbiology, 1993

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (14.11.2011)

Účast na praktiku - povoleny max. 3 absence

1) Znalost anatomie a morfologie probíraných skupin helmintů - určení helmintů ze sady preparátů s využitím vlastních zápisků a nákresů z praktika a s pomocí determinačních klíčů, dále také určování helmintů (skupin) dle fotografií, znalost ultrastruktury povrchu jednotlivých skupin helmintů (určování dle fotografií)

2) Znalost nejdůležitějších druhů měkkýšů sloužících jako hostitelé probíraných skupin helmintů - určování dle schránek

3) Znalost základní biologie a životních cyklů zástupců probíraných skupin helmintů

4) Znalost vajíček veterinárně a medicínsky významných druhů helmintů - určování dle fotografií

5) Znalost principů přímých a nepřímých diagnostických metod využívaných v helmintologii, schopnost aplikovat je (teoreticky) na konkrétní případy helmintóz - ústní zkoušení

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (01.10.2007)

Úvod. Základní taxonomické pojmy. Obecné aspekty biologie helmintů a adaptace k parazitismu. Helmintologická pitva. Zpracování materiálu pro determinaci. Plathelminthes - úvod a fylogeneze. "Preparazitické" skupiny.

Trematoda I. Obecná morfologie, anatomie a ultrastruktura. Životní cykly a způsoby přenosu. Pozorování a determinace larválních stádií. Helmintologická malakologie. Laboratorní modely - schistosomy.

Trematoda II. Taxonomie. Morfologie a anatomie zástupců významnějších skupin - Aspidogastrea a Digenea. Heterophyidae, Opisthorchiidae, Cyclocoeliidae, Plagiorchidae, Echinostomatidae, Echinochasmidae, Fasciolidae, Notocotylidae, Paragonimidae, Paramphistomatidae, Dicrocoeliidae, Brachylaemidae, Schistosomatidae, Diplostomatidae, Strigeidae.

Trematoda III - dokončení.

Monogenea. Morfologie, anatomie, ultrastruktura. Významnější zástupci české fauny.

Gyrocotylidea a Amphilinidea. Morfologie, anatomie a ultrastruktura. Cestoda I. Obecná morfologie, anatomie a ultrastruktura. Životní cykly. Larvální stádia. Laboratorní modely - Mesocestoides, Taenia crassiceps.

Cestoda II. Taxonomie. Morfologie a anatomie zástupců významnějších skupin - Caryophyllidea, Proteocephalidea, Trypanorhyncha, Pseudophyllidea.

Cestoda III. Cyclophyllidea - Mesocestoididae, Catenotaeniidae, Anoplocephalidae, Davaineidae, Dilepididae, Dipylidiidae, Hymenolepididae, Taeniidae.

Rotatoria, Gastrotricha, Nematomorpha. Nematoda I. Obecná morfologie, anatomie a ultrastruktura. Životní cykly. Taxonomie. Morfologie a anatomie zástupců významnějších skupin. Secernentea - Rhabditida, Strongylida.

Nematoda II. Ascarida, Oxyurida, Spirurida bez filárií.

Nematoda III. Filárie. Determinace lidských mikrofilárií. Adenophorea - Enoplida. Laboratorní modely - Trichinella.

Acanthocephala. Obecná morfologie, anatomie a ultrastruktura. Životní cykly. Taxonomie. Morfologie a anatomie vybraných zástupců. Hirudinea. Taxonomie. Obecná morfologie a anatomie. Zástupci české fauny. Branchiobdellae.

Helmintologická diagnostika I. Přímé vyšetřovací metody. Přehled nepřímých

vyšetřovacích metod.

Helmintologická diagnostika II. Determinace propagačních stádií medicínsky a veterinárně významných helmintů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK