PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z molekulární fylogenetiky - MB160C21
Anglický název: Practical course of molecular phylogenetics
Český název: Praktikum z molekulární fylogenetiky
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 19
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~vlada/moltax/
Garant: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Brzoň
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (19.03.2010)
Praktické cvičení ke kurzu B160P21 Molekulární taxonomie. Obsah: Praktické cvičení
zaměřené na seznámení posluchačů se základními programy využívanými v molekulární taxonomii a příbuzných oborech a
základními molekulárně biologickými technikami používanými v molekulární taxonomii a fylogenetice. Počet posluchačů
může být omezen. Více informací na http://web.natur.cuni.cz/~vlada/moltax/.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (04.08.2011)

Felsenstein J: Inferring phylogenies. Sinauer Associates, Inc., USA, 2004

Hillis DM, Moritz C a Mable BK: Molecular Systematics, second edition. Sinauer Associates, Inc., USA, 1996

Avise JC. Molecular Markers, Natural History and Evolution, second edition. Sinauer Associates, Inc., USA, 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (16.12.2011)

Odevzdání samostatně vyřešené úlohy.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (26.09.2019)

Praktikum bude probíhat v nové počítačové učebně B311 v čase 10:40-13:40.

22. 11. - Získávání sekvencí z veřejných databází

6. 12. - Tvorba alignmentu, tvorba stromů ze sekvencí DNA

13. 12. - Tvorba stromů ze sekvencí aminokyselin

20. 12. - Bayéské metody, molekulární hodiny

10. 1. 2020 - Multigenové analýzy, testy, distanční data

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK