PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z molekulární fylogenetiky - MB160C21
Anglický název: Practical course of molecular phylogenetics
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 19
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~vlada/moltax/
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Brzoň
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (19.03.2010)

Praktické cvičení ke kurzu B160P21 Molekulární taxonomie. Obsah: Praktické cvičení
zaměřené na seznámení posluchačů se základními programy využívanými v molekulární taxonomii a příbuzných oborech a
základními molekulárně biologickými technikami používanými v molekulární taxonomii a fylogenetice. Počet posluchačů
může být omezen. Více informací na http://web.natur.cuni.cz/~vlada/moltax/.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (04.08.2011)

Felsenstein J: Inferring phylogenies. Sinauer Associates, Inc., USA, 2004

Hillis DM, Moritz C a Mable BK: Molecular Systematics, second edition. Sinauer Associates, Inc., USA, 1996

Avise JC. Molecular Markers, Natural History and Evolution, second edition. Sinauer Associates, Inc., USA, 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (16.12.2011)

Odevzdání samostatně vyřešené úlohy.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (25.09.2017)

Rozvrh praktika v roce 2017/2018:

Praktikum bude probíhat v nové počítačové učebně B5 v čase 10:00-13:00.

4. 12. - získávání sekvencí z veřejných databází

11. 12. - tvorba alignmentu, tvorba stromů ze sekvencí DNA

18. 12. - tvorba stromů ze sekvencí aminokyselin

8. 1. - Bayéské metody, molekulární hodiny

15. 1. - multigenové analýzy, testy, distanční data, analýza migrace 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí04.12.2017doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 
Pondělí11.12.2017doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 
Pondělí18.12.2017doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 
Pondělí08.01.2018doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 
Pondělí15.01.2018doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK