PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Animal models in immunology - MB151P99E
Anglický název: Animal models in immunology
Český název: Zvířecí modely v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 26
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: 2022 - Lectures will be held in person, Wednesday; 14:50 in the lecture room 312Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2184
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Vyučující: Meritxell Alberich Jorda, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
MVDr. Jozef Janda, Ph.D.
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Anotace -
Většina našeho současného poznání imunitního systému vychází ze studia modelových organizmů. Využití inbredních kmenů laboratorních myší v kombinaci s novými technikami manipulace genomu umožnily studium role jednotlivých genů ve funkci imunitního systému za normálních nebo patologických podmínek. Část kurzu bude věnovaná vytváření myších modelů a jejich použití při studiu imunitního systému, nebo jejich využití jako modelů lidských onemocnění. Další část kurzu bude věnována přirozeně se vyskytujícím nebo experimentálně indukovaným nemocem u domácích zvířat, které můžou sloužit jako modely v humánní medicíně a naopak využití malých zvířecích modelů vhodných pro studium imunitních procesů. Dále bude probírán přístup ke studiu imunitní odpovědi po nákaze parazity.¨
V kurzu bude kladen důraz na kritické přemýšlení o dané tématice, po každé přednášce budou studenti odpovídat na otázku, týkající se přednášeného tématu.

Důležitou součástí předmětu bude práce s primárními literárními zdroji ze zahraniční literatury. Součástí hodnocení bude prezentace metodiky využívající zvířecí modely pro studium imunologických procesů, nebo onemocnění na základě zvoleného článku ze zahraničního časopisu.
Poslední úprava: Krulová Magdaléna, doc. RNDr., Ph.D. (18.02.2019)
Literatura -

Přednášky vyučujcích budou přístupné na Moodle. Součástí studia bude práce s primárními literárními publikacemi ze zahraniční literatury.

Poslední úprava: Krulová Magdaléna, doc. RNDr., Ph.D. (18.02.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Po každé přednášce studenti písemně odpovídají na zadanou otázku týkající se probírané tématiky. 

Druhá část zkoušky je formou prezentace odborného článku - shrnutí možnosti využití zvířecího modelu pro studium imunologicky relevantního tématu.

 

Poslední úprava: Krulová Magdaléna, doc. RNDr., Ph.D. (31.05.2019)
Sylabus -
1. Úvod, rozdíly mezi zvířecím a lidským imunitním systémem
 
2. Imunologicky relevantní myší modely
 
3. Humanizované myši a různé varianty imunodeficientních modelů využívaných pro xenotransplantace a studium lidského imunitního systému
 
4. Velké zvířecí modely pro studium imunitního systému
 
5. Malé zvířecí modely pro studium imunitního systému
 
6. Zvířecí modely využívané pro studium imunitního systému po infekci parazity
 
 
 

 

 

Poslední úprava: Krulová Magdaléna, doc. RNDr., Ph.D. (31.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK