PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Animal models in immunology - MB151P99E
Anglický název: Animal models in immunology
Český název: Zvířecí modely v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.02.2019)
Většina našeho současného poznání imunitního systému vychází ze studia modelových organizmů. Využití inbredních kmenů laboratorních myší v kombinaci s novými technikami manipulace genomu umožnily studium role jednotlivých genů ve funkci imunitního systému za normálních nebo patologických podmínek. Část kurzu bude věnovaná vytváření myších modelů a jejich použití při studiu imunitního systému, nebo jejich využití jako modelů lidských onemocnění. Další část kurzu bude věnována přirozeně se vyskytujícím nebo experimentálně indukovaným nemocem u domácích zvířat, které můžou sloužit jako modely v humánní medicíně a naopak využití malých zvířecích modelů vhodných pro studium imunitních procesů. Dále bude probírán přístup ke studiu imunitní odpovědi po nákaze parazity.¨
V kurzu bude kladen důraz na kritické přemýšlení o dané tématice, po každé přednášce budou studenti odpovídat na otázku, týkající se přednášeného tématu.

Důležitou součástí předmětu bude práce s primárními literárními zdroji ze zahraniční literatury. Součástí hodnocení bude prezentace metodiky využívající zvířecí modely pro studium imunologických procesů, nebo onemocnění na základě zvoleného článku ze zahraničního časopisu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.02.2019)

Přednášky vyučujcích budou přístupné na Moodle. Součástí studia bude práce s primárními literárními publikacemi ze zahraniční literatury.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (31.05.2019)

Po každé přednášce studenti písemně odpovídají na zadanou otázku týkající se probírané tématiky. 

Druhá část zkoušky je formou prezentace odborného článku - shrnutí možnosti využití zvířecího modelu pro studium imunologicky relevantního tématu.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (31.05.2019)
1. Úvod, rozdíly mezi zvířecím a lidským imunitním systémem
 
2. Imunologicky relevantní myší modely
 
3. Humanizované myši a různé varianty imunodeficientních modelů využívaných pro xenotransplantace a studium lidského imunitního systému
 
4. Velké zvířecí modely pro studium imunitního systému
 
5. Malé zvířecí modely pro studium imunitního systému
 
6. Zvířecí modely využívané pro studium imunitního systému po infekci parazity
 
 
 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK