PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
From Cells to Organism - MB151P136E
Anglický název: From Cells to Organism
Český název: Od buněk k organismu
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (06.02.2022)
The course From cells to organisms provides a definition of the multicellularity concept using the synthetic
approach applied to the structure-function relationship. It covers the mechanisms behind the establishment of the
body plans and tussue/organ complexity or sustainability of the complex life forms including evolutionary
principles (evo-devo approach). The general principles of multicellularity will be shown on various models, with
the emphasis to provide a synthesis of the anatomy, morphology, histology, physiology and developmental biology
into one functional educational base.

The course From cells to organisms will set the stage for follow-up courses, particularly Evolution and Ecology.

The course is built from topical blocks (see Syllabus) each of them consisting of lecture (3h) and workshop
focused on primary literature as a Q&A session(2h).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (31.05.2022)

1. Developmental Biology 11th Edition, ISBN-13: 978-1605356044, 2016
2. Plant Physiology and Development, ISBN: 9781605357454, 2018
3. Janeway's Immunobiology, 10th Edition, ISBN-13: 978-0393884890, 2022
4. Human Physiology: An Integrated Approach, 8th Edition, ISBN-13: 978-0134605197, 2018
5. Principles of Neural Science, 6th Edition, ISBN-13: 978-1259642234, 2021
6. Biology by Numbers - , 2015
7. Lecture notes
8. Pre-recorded lectures
9. Problem sets

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (07.02.2022)

Final mark is based on the oral examination (67%) and results of tests taken during the course (33%). Oral examination takes place during the examination period and students must first obtain the evaluation for Q&A sessions and take-home exercises.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (07.02.2022)

The origin and evolution of multicellularity

Concept of multicellularity, intercellular junctions, extracellular matrix

Diversity of cell types in multicellular organisms

Autotrophy and heterotrophy in the multicellular context

Histological and anatomical principles

Principles of developmental biology - the origin of multicellular life forms complexity

Spatial and temporal regulation of multicellular life forms

Physiological principles, feedback mechanisms, hormonal regulation, regulation of size

Origin of patterns (geometry of life) and rhythmicity (chronobiology)

Physiology and functional morphology of sensory organs - case study

Principles of neurobiology

Principles of immunology

Most organisms are not alone - concepts of symbiosis, chimerism, microbiomes.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK