PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Molecules of Life & Mutations - MB151P125
Anglický název: Molecules of Life & Mutations
Český název: Molekuly života & mutace
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Zk [dny/semestr]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Vysvětlení: A tutorial in structural biology and public databases (PDB,OMIM,UniProt,etc.). For students of biology, medicine, chemistry in 3rd-6th year. Please, enroll in the e-learning Moodle course (e-learning) - right link
Další informace: http://www.karger.com/Book/Home/227359
Garant: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (01.02.2020)
Kurz byl navržený profesorem Siegfriedem Schwarzem, Medical University Innsbruck/Austria. Viz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31642707

Jedná se o praktický počítačový kurz zahrnující molekulární modelování a objasnění nemocí jako základ pro "evidence-based" medicínu budoucnosti. Budeme vyučovat na základě patofyziologických stavů v endokrinním, nervovém a imunitním systému. Kurz vám pomůže zorientovat se v souvislostech mezi zdravím a nemocí při použití molekulárních struktur, jejich mutací a interakce se specifickými léčivy.
Následně budete sami schopní provádět prohledávání databází a samotné molekulární modelování v základní úrovni. Používáme výhradně open-source zdroje tak, abyste mohli tyto následně používat ve své praxi.

Prosím o registraci v Moodlu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2266 Vaším CAS účtem.

Program:
20.-23.4. 2020 v Praze, každý den od 15:00 do 19:00.

Po dvou týdnech proběhne prezentace výsledků molekulárního modelování vybraného případu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (27.10.2019)

Literature:

Schwarz S: Molecules of Life & Mutations. Karger, Basel 2002.

Schwarz S, Förster O, Peterlik M, Schauenstein K, Wick G: Pathophysiologie. Molekulare, zelluläre, systemische Grundlagen von Erkrankungen. Maudrich, Wien 2007

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (27.10.2019)

Přítomnost na kurzu a následná 10-minutová prezentace a diskuze vybraného případu patologie na základě molekulárních struktur.

Učitelé:
Prof. Dr.Med. Siegfried Schwarz, Doc.Ing. Jiří Hatina, CSc., RNDr. Karel Drbal, Ph.D., Mgr. Marian Novotný, Ph.D., Ing. Václav Veverka, Ph.D.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (27.10.2019)

Kurz je připravený ve spolupráci s prof. Siegfriedem Schwarzem, M.D., Division of Experimental Pathophysiology & Immunology, Biocenter, Innsbruck Medical University, CCB, Innrain 80-82, 6020 Innsbruck, Austria, siegfried.schwarz@i-med.ac.at

Je zaměřený na pokročilejší studenty bakalářského studia, na magisterské studenty biologie a chemie, ale hlavně na lékařské studenty od 3. ročníku výše. PhD studenti jsou vítáni.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (27.10.2019)

None.

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (27.10.2019)

We run the course in the afternoon (from 3pm) to allow access also for students from Medical faculties. Erasmus+ students are welcome as well.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK