PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strukturní biologie buňky - MB151P117
Anglický název: Structural Biology of the Cell
Český název: Strukturní biologie buňky
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (11.04.2018)
Zdokonalování technik strukturní biologie zásadním způsobem rozšiřuje možnosti studia biomolekul na úrovni rozlišení jednotlivých atomů. V současnosti především cryoelektronová mikroskopie přináší donedávna nepřístupný pohled na komplexní systémy složené z většího počtu podjednotek. Strukturní informace tak otvírá cestu k podrobnému pochopení molekulárních mechanizmů fundamentálních buněčných procesů a jejich regulace. Během jednotlivých přednášek budou diskutovány nejdůležitější procesy v buňce v kontextu biomolekulárních struktur.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (11.04.2018)

Doporučená literatura:

Anders Liljas et al. (2016) Textbook of Structural Biology

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Václav Veverka, Ph.D. (03.06.2019)

Podmíkou pro splnění zkoušky je odevzdání zadaného paperu (vysvětlení strukturní podstaty vybraného onemocnění) a absolvování závěrečného testu ziskem nejméně 60ti ze 100 možných bodů.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (11.04.2018)

Sylabus přednášek

-          Základy biomolekulárních struktur (proteiny, nukleové kyseliny, lipidy a membrány)

-          Nástroje strukturní biologie s vysokým rozlišením (rentgenová krystalografie, NMR a cryo-elektronová mikroskopie)

-          Enzymy katalyzující buněčné procesy

-          Replikace a rekombinace DNA

-          Transkripce a její regulace

-          Syntéza proteinů - translace

-          Degradace proteinů

-          Membránové proteiny

-          Buněčná signalizace

-          Motilita a mezibuněčné interakce

-          Imunitní systém

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK