PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokroky v biologii buňky - MB151P104
Anglický název: Advances in Cell Biology
Český název: Pokroky v biologii buňky
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Anotace -
Pro absolvování kurzu jsou nezbytné základní znalosti z oblasti buněčné a molekulární biologie.
Těžiště předmětu spočívá v diskusi průlomových článků z kvalitních vědeckých časopisů. Speciální pozornost je věnována interpretaci dat v širokém kontextu a kritickému hodnocení použitých metod. Každý článek bude
ústně prezentován jedním účastníkem kurzu a diskutován společně celou skupinou. Je očekávána aktivní účast všech studentů. Jazykem kurzu bude angličtina nebo čeština, dle dohody.
Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Literatura -

 

Výběr originálních článků pokrývajících mnoho špičkových témat v buněčné biologii. Seznam příspěvků bude k dispozici na začátku semestru a všechny příspěvky budou zveřejněny v Moodle, aby se usnadnilo jejich čtení.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

 

Vyžaduje se 70% účast, ústní prezentace zadaného referátu a aktivní účast na diskuzích. Kurz bude zakončen ústní zkouškou / diskusí o problémech buněčné biologie.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Sylabus -

Seminář typu journal klubu zahrnující jak starší průlomové práce, tak i nejaktuálnější špičkové publikace.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK