PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Single molecule microscopy and manipulation - practical course - MB151C01E
Anglický název: Single molecule microscopy and manipulation - practical course
Český název: Mikroskopie a manipulace jednotlivých molekul – praktický kurz
Zajišťuje: Sekce biologie (31-101)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Please register first at the webpage of the course.Selected participants will add this course to their list of subjects later.
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/IMCF/SMMM/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
Mgr. Aleš Benda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Aleš Benda, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.
Mgr. Marie Olšinová, Ph.D.
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Ing. Petra Prokšová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)
Kurz zahrnuje tradiční metody pozorování jednotlivých molekul pomocí širokoúhlé mikroskopie založené na TIRF a konfokální mikroskopie kombinované se spektrální a excitovanou detekcí celoživotního stavu. Manipulace s jednou molekulou, včetně měření síly a konfokálního zobrazování manipulovaných molekul, se provádí pomocí optických pinzet. Metodiky zahrnují sledování jednotlivých částic a různé modifikace fluorescenční korelační spektroskopie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (06.06.2022)

Single-Molecule Techniques: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press 2008, ISBN  978-087969775-4

Handbook of Single-Molecule Biophysics, Springer New York 2009, ISBN 978-1-4939-3919-0

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Aktivní účast na kurzu (max. 1 den nepřítomnosti - kromě pondělí) plus krátká 3minutová prezentace vlastní práce nebo budoucích plánů.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Marie Olšinová, Ph.D. (09.10.2021)

http://web.natur.cuni.cz/IMCF/SMMM/programme.html

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Kurz je určen pro studenty magisterského a doktorského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK