PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z neuroanatomie - MB150S05
Anglický název: Seminar of Neuroanatomy
Český název: Seminář z neuroanatomie
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Zach, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (08.03.2019)
Seminář poskytne základní informace o morfologii nervové soustavy člověka, zobrazovacích technikách a
mezidruhových rozdílech ve stavbě a evoluci CNS. Je rozdělen na tři části, v prvních pěti sezeních získáte přehled o
stavbě a funkci sedmi základních částí CNS s důrazem na prostorovou orientaci v koronárních, sagitálních i
horizontálních řezech, jedna přednáška je věnovaná cévnímu systému CNS. Druhá část poskytne přehled o
zobrazovacích technikách mozku a poslední část se týká fylogeneze nervové soustavy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (02.12.2020)

Watson, C. and Kirkcaldie, M. and Paxinos, G. 2010. The Brain An Introduction to Functional Neuroanatomy. First ed. San Diego: Academic Press.
http://www.nan.upol.cz/neuro/info.html
https://scalablebrainatlas.incf.org/ 
http://www.brain-map.org/
http://www.thehumanbrain.info/
https://www.msu.edu/user/brains/brains/human/brainstem/index.html
http://www.mbl.org/
http://www.neuroanatomy.ca/
http://cmp-manual.wbs.cz/113-anatomie2-cevy.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (06.10.2015)

Zápočet bude udělen za aktivní účast a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (08.03.2019)
doc. Bendová:
Úvod a základní pojmy, rozdělení CNS na části, repetitorium vývoje CNS

Páteřní mícha

Mozkový kmen a mozeček

Mezimozek

Korové struktury, limbický systém

Doc. Otáhal:
cévní systém mozku

Doc. Zach:
zobrazovací techniky

Dr. Telenský:
limbický systém

fylogeneze NS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK