PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář z neuroanatomie - MB150S05
Anglický název: Seminar of Neuroanatomy
Český název: Seminář z neuroanatomie
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Zach, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (08.03.2019)
Seminář poskytne základní informace o morfologii nervové soustavy člověka, zobrazovacích technikách a mezidruhových rozdílech ve stavbě a evoluci CNS. Je rozdělen na tři části, v prvních pěti sezeních získáte přehled o stavbě a funkci sedmi základních částí CNS s důrazem na prostorovou orientaci v koronárních, sagitálních i horizontálních řezech, jedna přednáška je věnovaná cévnímu systému CNS. Druhá část poskytne přehled o zobrazovacích technikách mozku a poslední část se týká fylogeneze nervové soustavy.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (18.03.2019)

Watson, C. and Kirkcaldie, M. and Paxinos, G. 2010. The Brain An Introduction to Functional Neuroanatomy. First ed. San Diego: Academic Press.

http://www.nan.upol.cz/neuro/info.html

https://scalablebrainatlas.incf.org/ 

http://www.brain-map.org/

http://www.thehumanbrain.info/

https://www.msu.edu/user/brains/brains/human/brainstem/index.html

http://www.mbl.org/

http://www.neuroanatomy.ca/

http://cmp-manual.wbs.cz/113-anatomie2-cevy.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (06.10.2015)

Zápočet bude udělen za aktivní účast a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (08.03.2019)

doc. Bendová:

-          Úvod a základní pojmy, rozdělení CNS na části, repetitorium vývoje CNS

-          Páteřní mícha

-          Mozkový kmen a mozeček

-          Mezimozek

-          Korové struktury, limbický systém

Doc. Otáhal: cévní systém mozku

Doc. Zach: zobrazovací techniky

Dr. Telenský:

-          limbický systém

-          fylogeneze NS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK