PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář z oboru imunologie - MB150S04
Anglický název: Seminar on Immunology
Český název: Odborný seminář z oboru imunologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka je organizovaná v Moodle kurzu: odkaz E-learning (vpravo dole). Prosím, zapište se na počátku semestru - poslední týden v září.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace -
Referáty studentů probíhají v zimním semestru většinou v angličtině, některé mohou být i v češtině - jedná se o reportování pokroku v průběhu diplomové práce.

Přednášky pozvaných odborníků na aktuální témata jsou sdílené v rámci Katedry buněčné biologie v letním semestru a studenti se účastní následné diskuze s řečníkem. Proto buďte připraveni na diskuzi, projděte si dopředu doporučenou literaturu. Je to důležitá příležitost, kterou využijte.

Účast je povinná pro všechny Mgr. studenty, vítáme i Bc. a Ph.D studenty.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (24.09.2023)
Literatura

Literatura není určena, závisí na zaměření diplomových projektů jednotlivých studentů. V každém semestru dostanete doporučenou literaturu k diskutovaným tématům na Moodlu.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (24.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou pro udělení zápočtu je minimálně 80 % aktivní účast na seminářích a představení svého diplomového projektu.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (05.12.2023)
Sylabus

Na seminářích lze získat informace o nabízených diplomových projektech a o laboratořích, ve kterých je možné na diplomových projektech pracovat.

Seznam seminářů je uveřejňován vždy na začátku semestru pro každý semestr a lze jej nalézt na www. stránkách katedry, na vývěskách oddělení a na Moodle stránce tohoto předmětu: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=328

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (24.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK