PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborný seminář z oboru imunologie - MB150S04
Anglický název: Seminar on Immunology
Český název: Odborný seminář z oboru imunologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka je organizovaná v Moodle kurzu: odkaz E-learning (vpravo dole).Prosím, zapište se.
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Zadražil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (15.09.2015)
Referáty studentů jsou organizované v zimním semestru v češtině - pokrok v průběhu diplomové práce.

Přednášky pozvaných odborníků na aktuální témata jsou sdílené v rámci Katedry buněčné biologie v letné semestru a studenti se účastní následné diskuze s řečníkem. Je to důležitá příležitost, kterou využijte.

Účast je povinná pro všechny Mgr. studenty.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D. (11.04.2012)

Literatura není určena, závisí na zaměření diplomových projektů jednotlivých studentů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (31.03.2012)

Podmínkou pro udělení zápočtu je minimálně 70% účast.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (15.09.2015)

Na seminářích lze získat informace o nabízených diplomových projektech a o laboratořích, ve kterých je možné na diplomových projektech pracovat.

Seznam seminářů je uveřejňován vždy na začátku semestru pro každý semestr a lze jej nalézt na www. stránkách katedry, na vývěskách oddělení a na Moodle stránce tohoto předmětu: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=328

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK